Käyttöohjeet - Dräger DrugTest 5000 TTK Notice D'utilisation

Publicité

Table des Matières
fi
1
Turvallisuusohjeita
1.1
Noudata käyttöohjetta
®
Kaikki Dräger DrugTest
tämän käyttöohjeen tarkkaa tuntemista ja noudattamista.
Dräger DrugTest 5000 TTK:n komponentit on tarkoitettu vain
kuvattuun käyttöön.
2
Kuvaus
Jokainen pakkaus sisältää:
Dräger DrugTest 5000 TTK:n erikseen pakattuna sinetöityy
foliopussiin. Tarkka määrä on merkitty pakkausyksikön
etikettiin.
Jokaisessa
foliopussissa
Dräger DrugTest 5000 TTK, joka koostuu seuraavista osista:
a. Testikasetti syljenkeräimineen
b. Suojakorkki patruunoineen
Käyttöohjeen
2.1
Tarvittavat tarvikkeet, jotka eivät sisälly
pakkaukseen
Dräger DrugTest 5000 Analyzer (tilausnro 83 19 900)
testikasettien käsittelyyn ja analysointiin.
2.2
Suositeltavat lisätarvikkeet
Dräger Mobile Printer (tilausnro esim. 83 19 310)
Kertakäyttökäsineet (esim. lateksi- tai nitriilikäsineet)
2.3
Käyttötarkoitus
Dräger DrugTest 5000 TTK:n tarkoituksena on opastus Dräger
DrugTest 5000 -testijärjestelmän käyttöön, joka koostuu osista
DrugTest 5000 STK ja Dräger DrugTest 5000 Analyzer.
2.4
Merkkien selitys
Noudata käyttöohjetta!
Valmistaja
Valmistuserä
LOT
Lämpötilarajoitus
Käyttöaika
Sisältö riittää <n> testiin
Mittaustapa: nopea (THC)
Mittaustapa: herkkä (THC)
2.5
Toimintatapa
Dräger DrugTest 5000 TTK ei sisällä huumeiden toteamiseen
tarkoitettuja
osia,
mutta
rakenteeltaan sama kuin Dräger DrugTest 5000 STK. Näin
voidaan Dräger DrugTest 5000 TTK -laitteella esitellä ja
kokeilla
kaikkia
testijärjestelmän
analysointivaiheita
sylkinäytteen
näyttämiseen analysaattorissa. Sisällä testikasetissa on
erityistunnus, jonka analysaattori tunnistaa. Normaalien
1) Dräger DrugTest on Drägerin rekisteröity tuotemerkki.
Dräger DrugTest 5000 TTK
1)
5000 TTK
:n käsittely edellyttää
on
kuivausainepussi
se
on
kuitenkin
ulkoisesti
käsittely-
ottamisesta
testivaiheiden suorittamisen jälkeen analysaattori antaa
positiivisen tai negatiivisen tuloksen riippuen siitä, käytetäänkö
punaisella tai keltaisella suojuksella varustettua testikasettia.
Käyttö punaisella suojuksella varustetulla testikasetilla
(tunnus etiketissä VERSION: TRAINING (+)) antaa
positiivisen tuloksen.
Käyttö keltaisella suojuksella varustetulla testikasetilla
(tunnus
etiketissä
negatiivisen tuloksen).
Opetustestikaseteissa käytetyissä keltaisissa patruunoissa ei
ole puskuriliuosta. Nesteen ulosvuotaminen ei ole mahdollista
edes epäasianmukaisessa käytössä.
2.6
Ohjeita ja varoituksia
ja
OHJE
i
i
Käytä hygieniasyistä suojakäsineitä aina käsitellessäsi
Dräger DrugTest 5000 -testijärjestelmää ja näytteitä.
Älä koske syljenkeräimeen paljain käsin ennen
näytteenottoa äläkä näytteenoton jälkeen. Noudata
voimassa olevia hygieniamääräyksiä.
Noudata käsittely- ja hävittämismääräyksiä.
Avaa
foliopussi
estääksesi syljenkeräimen pilaantumisen.
Käytä
Dräger
kun foliopussi on vahingoittumaton.
Älä käytä Dräger DrugTest 5000 TTK:ta, jos foliopussiin
merkitty käyttöaika on kulunut umpeen. Käyttöaika on
muodossa
että Dräger
tammikuun 2011 jälkeen.
Dräger DrugTest 5000 TTK:ta voi käyttää vain Dräger
DrugTest 5000 Analyzer -laitteen kanssa!
Testikasetteja
keltaisten patruunoiden kanssa. Käytettäessä sinistä,
todellisiin huumetesteihin tarkoitettua patruunaa, nesteen
ulosvaluminen on mahdollista.
3
Testisimuloinnin suorittaminen
Dräger DrugTest 5000 TTK:lla suoritettavat käsittely- ja
analyysivaiheet vastaavat täydellisesti menettelytapaa Dräger
DrugTest 5000 -testijärjestelmällä, katso vastaavat Dräger
DrugTest 5000 STK:n ja Dräger DrugTest 5000 Analyzer -
laitteen käyttöohjeet.
3.1
Testin valmistelu ja näytteenotto
Kytke analysaattori päälle.
3.1.1
Sylkinäytteen kerääminen
OHJE
i
i
Noudata vastaavaa Dräger DrugTest 5000 STK:n
käyttöohjetta.
1. Poista suojakorkki ja patruuna testikasetin syljenkeräimestä
(kuva 1) ja anna testikasetti testattavalle henkilölle. Säilytä
suojakorkki ja patruuna!
2. Neuvo testattavaa henkilöä asettamaan syljenkeräin
ja
posken ja ikenien väliin ja liikuttamaan sitä varovasti
tuloksen
suussa puolelta toiselle (kuva 2).
Testattava henkilö ei saa pureskella tai imeä syljenkeräintä.
Valvo näytteenottoa!
VERSION:
TRAINING (-))
vasta
välittömästi
DrugTest 5000 TTK:ta
VVVV-KK,
esim.
2011-01
DrugTest 5000 TTK:ta
ei
saa
käyttää
vain
antaa
ennen
käyttöä
vain
silloin,
merkitsee,
saa
käyttää
niihin
kuuluvien
17

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières