Navodilo Za Uporabo - Dräger DrugTest 5000 TTK Notice D'utilisation

Publicité

Table des Matières
sl
1
Za vašo varnost
1.1
Upoštevajte navodila za uporabo
Vsaka uporaba Dräger DrugTest
natančno znanje in upoštevanje teh navodil za uporabo.
Sestavni deli Dräger DrugTes 5000 TTK so predvideni le za
opisan namen uporabe.
2
Opis
Vsaka embalaža vsebuje:
Dräger DrugTest 5000 TTK, ki so vsaka zapakirane
v zapečateni vrečki iz folije. Natančno število je naslikano
na nalepki pakirne enote.
V vsaki vrečki iz folije je vrečka sušiva in en Dräger
DrugTest 5000 TTK, ki je sestavljen iz:
a. Preizkusno kaseto z integrirano palčko za odvzem
vzorca,
b. Zaščitni pokrov s patrono,
Navodila za uporabo.
2.1
Potrebni materiali, ki niso priloženi
Analizator Dräger DrugTest 5000 (št. za naročilo 83 19 900)
za obdelavo in analizo preizkusnih kaset.
2.2
Dodatno priporočljivi materiali
Mobilni tiskalnik Dräger Mobile Printer (št. za naročilo npr.
83 19 310)
Rokavice za enkratno uporabo (npr. rokavice iz lateksa
ali nitrila)
2.3
Namen uporabe
Dräger DrugTest 5000 TTK je namenjen uvajanju v uporabo
testnega sistema Dräger DrugTest 5000, ki je sestavljen iz
Dräger
DrugTest 5000 STK
DrugTest 5000.
2.4
Razlaga simbolov
Upoštevajte navodila za uporabo!
Proizvajalec
Serija
LOT
Temperaturna omejitev
Rok uporabnosti
Vsebina zadostuje za <n> preizkusov
Način merjenja: hiter (THC)
Način merjenja: občutljiv (THC)
2.5
Način delovanja
Dräger DrugTest 5000 TTK ne vsebuje ustreznih sestavin za
dokazovanje drog, je pa po zgradbi zelo podoben Dräger
DrugTest 5000 STK.
Zaradi
DrugTest 5000 TTK prikažete in poizkusite v korake ravnanja in
analize testnega sistema odvzema vzorcev sline, vse do prikaza
1) Dräger DrugTest je zaščitena blagovna znamka Dräger.
Dräger DrugTest 5000 TTK
®
1)
5000 TTK
predpostavlja
in
Dräger
analizatorja
tega
lahko
z
Dräger
rezultatov na analizatorju. V notranjosti ima testna kaseta
posebno oznako, ki jo prepozna analizator. Analizator izpiše po
uporabi testne kasete z redečo ali rumenko kapico in po pravilnih
testnih korakih, pozitiven ali negativen testni rezultat.
Uporaba testne kasete z rdečo kapico (Oznaka na nalepki
VERSION: TRAINING (+)) izpiše pozitiven rezultat.
Uporaba testne kasete z rumeno kapico (Oznaka na
nalepki
VERSION:
rezultat).
Rumene patrone, ki se uporabljajo z vadbenimi kasetami,
ne vsebujejo puferske raztopine. Iztekanje tekočine je izključeno
tudi ob nepravilnem ravnanju.
2.6
Previdnostni in opozorilni nasveti
NAPOTEK
i
i
Iz higienskih razlogov je treba pri vsakršnem ravnanju
z Dräger testnim sistemom DrugTest 5000 in vsemi
vzorci uporabiti rokavice. Palčke za odvzem vzorca se
pred in po odvzemu vzorca ne dotikajte z golimi rokami in
upoštevajte veljavne higienske predpise.
Ustrezno sledite pravilom za ravnanje in odstranjevanje.
Vrečke odprite šele neposredno pred uporabo, da
preprečite kontaminacijo palčke za odvzem vzorca.
Dräger DrugTest 5000 TTK uporabljajte le, če je vrečka iz
folije nepoškodovana.
Dräger DrugTest 5000 TTK ne uporabljajte, če je rok
uporabe na vrečki iz folije potekel. Rok uporabe je naveden
v obliki zapisa LLLL-MM, npr. 2011-01 pomeni, da Dräger
DrugTest 5000 TTK
januarju 2011.
Dräger
DrugTest 5000 TTK
z Dräger analizatorjem DrugTest 5000!
Testne kasete uporabljajte le s pripadajočimi rumenimi
patronami. Ob uporabo modre, dejansko predvidene
patrone za test drog, je mogoče iztekanje tekočine.
3
Izvajanje simulacije testa
Koraki za ravnanje in analizo, ki jih je treba izvajati z Dräger
DrugTest 5000 TTK ustrezajo v celoti postopanju za Dräger
testni sistem DrugTest 5000, glejte pripadajoča navodila za
uporabo Dräger DrugTest 5000 STK in Dräger analizatoja
DrugTest 5000.
3.1
Priprava preizkusa in odvzem vzorca
Vklopite analizator.
3.1.1
Zbiranje vzorca sline
NAPOTEK
i
i
Upoštevajte navodilo za uporabo
Dräger DrugTest 5000 STK.
1. S palčke za odvzem vzorca testne kasete snemite zaščitno
kapico (sl. 1) in testno kaseto predajte testirancu. Shranite
zaščitni pokrov s patrono!
2. Testirancu razložite, da palčko za odvzem vzorca vstavi
v usta in jo počasi premika z ene v drugo stran ust (sl. 2).
Testiranec palčke za odvzem vzorca ne sme gristi ali sesati.
Opazujte odvzem vzorca!
V štirih minutah se nabere zadostna količina vzorca. Če je
prikaz količine vzorca pred potekom štirih minut prikazan
modro, lahko odvzem vzorca zaključite (sl. 3).
TRAINING (-))
izpiše
negativen
ni
dovoljeno
uporabljati
lahko
obdelujete
po
le
29

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières