Brugsanvisning - Dräger DrugTest 5000 TTK Notice D'utilisation

Publicité

Table des Matières
da
1
For din sikkerhed
1.1
Se brugsanvisningen
Enhver brug af Dräger DrugTest
nøje kendskab til og overholdelse af denne brugsanvisning.
Bestanddelene i Dräger DrugTest 5000 TTK er kun beregnet til
den beskrevne brug.
2
Beskrivelse
Hver forpakningsenhed indeholder:
Dräger DrugTest 5000 TTK, der hver er indpakket i en
forseglet foliepose. Det nøjagtige antal er angivet på
forpakningsenhedens etiket.
Hver foliepose indeholder en pose med tørremiddel og en
Dräger DrugTest 5000 TTK, som består af:
a. En testkassette med integreret prøvetager
b. En beskyttelseshætte med patron
En brugsanvisning
2.1
Nødvendige, ikke inkluderede materialer
Dräger DrugTest 5000 Analyzer (best.-nr. 83 19 900) til
bearbejdning og analyse af testkassetterne.
2.2
Yderligere anbefalede materialer
Dräger Mobile Printer (best.-nr. f.eks. 83 19 310)
Engangshandsker (f.eks. latex- eller nitrilhandsker)
2.3
Anvendelsesformål
Dräger DrugTest 5000 TTK anvendes til undervisning i brug af
Dräger DrugTest 5000-testsystemet, der er sammensat af
DrugTest 5000 STK og Dräger DrugTest 5000 Analyzer.
2.4
Symbolforklaring
Se brugsanvisningen!
Producent
Serie
LOT
Temperaturbegrænsning
Udløbsdato
Indholdet rækker til <n> prøver
Måletilstand: hurtig (THC)
Måletilstand: følsom (THC)
2.5
Funktionsmåde
Dräger DrugTest 5000 TTK indeholder ingen komponenter, der
egner sig til påvisning af narkotika, men er i øvrigt opbygget på
næsten samme måde som Dräger DrugTest 5000 STK. Dermed
kan alle testsystemets håndterings- og analysetrin fra
spytprøvetagning
til
visning
demonstreres og afprøves med Dräger DrugTest 5000 TTK.
Testkassetten har en særlig indvendig mærkning, som registreres
af Analyzer. Analyzer leverer, efter de almindelige testtrin er
1) Dräger DrugTest er et registreret varemærke tilhørende Dräger.
Dräger DrugTest 5000 TTK
®
1)
5000 TTK
forudsætter
af
resultatet
Analyzer
gennemført, et positivt eller negativt testresultat afhængigt af,
om der er anvendt en testkassette med rød eller gul hætte.
Anvendelse af en testkassette med rød hætte (mærkning
på etiketten VERSION: TRAINING (+)) leverer et positivt
resultat.
Anvendelse af en testkassette med gul hætte (mærkning på
etiketten VERSION: TRAINING (-)) leverer et negativt
resultat).
De
gule
patroner,
der
træningstestkassetterne, indeholder ingen bufferopløsning.
Der kan heller ikke ved forkert behandling trænge væske ud.
2.6
Forsigtigheds- og advarselsanvisninger
BEMÆRK
i
i
Af hygiejnemæssige årsager skal der bæres handsker
ved enhver håndtering af Dräger DrugTest 5000-
testsystemet og alle prøver. Prøvetageren må ikke
berøres med bare hænder før og efter prøvetagningen,
og almindelige hygiejneregler skal overholdes.
Følg procedurerne for håndtering og bortskaffelse.
Åbn først folieposen umiddelbart før brug for at forhindre
kontaminering af prøvetageren.
Dräger
DrugTest 5000 TTK
hvis folieposen er ubeskadiget.
Dräger DrugTest 5000 TTK må ikke anvendes, hvis
udløbsdatoen på folieposen er overskredet. Udløbsdatoen
har formatet ÅÅÅÅ-MM, f.eks. betyder 2011-01, at Dräger
DrugTest 5000 TTK ikke må anvendes efter udgangen af
januar 2011.
Dräger DrugTest 5000 TTK kan kun bearbejdes med
Dräger DrugTest 5000 Analyzer!
Testkassetter må kun anvendes med de tilhørende gule
patroner. Ved anvendelse af en blå patron, der er beregnet
til reelle narkotikatest, kan der trænge væske ud.
3
Gennemførelse af
testsimuleringen
De håndterings- og analysetrin, der gennemføres med Dräger
DrugTest 5000 TTK, svarer fuldstændig til fremgangsmåden
for Dräger DrugTest 5000-testsystemet, se den tilhørende
brugsanvisning til Dräger DrugTest 5000 STK og Dräger
DrugTest 5000 Analyzer.
3.1
Testforberedelse og prøvetagning
Tænd analysatoren.
3.1.1
Indsamling af spytprøven
BEMÆRK
i
i
Følg den medfølgende brugsanvisning til
Dräger DrugTest 5000 STK.
1. Tag beskyttelseshætten med patron af prøvetageren
i testkassetten
(fig.
prøvepersonen. Opbevar beskyttelseshætten med patron!
2. Instruer prøvepersonen i at putte prøvetageren ind
i kindhulen og forsigtigt bevæge den fra den ene side af
munden til den anden (fig. 2).
Prøvepersonen må ikke tygge eller suge på prøvetageren.
Observer prøvetagningen!
anvendes
sammen
kun
anvendes,
1),
og
giv
testkassetten
med
til
15

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières