SilverCrest SSMS 600 C3 Mode D'emploi
Masquer les pouces Voir aussi pour SSMS 600 C3:
Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles
 • FR

Les langues disponibles

 • FRANÇAIS, page 76

Liens rapides

HAND BLENDER SET SSMS 600 C3
HAND BLENDER SET
Operating instructions
STAVMIXER, SET
Bruksanvisning
MIXEUR PLONGEANT
Mode d'emploi
STABMIXER-SET
Bedienungsanleitung
IAN 93491
SAUVASEKOITINSARJA
Käyttöohje
STAVBLENDER-SÆT
Betjeningsvejledning
STAAFMIXER
Gebruiksaanwijzing

Publicité

Table des Matières
loading

Sommaire des Matières pour SilverCrest SSMS 600 C3

 • Page 1 HAND BLENDER SET SSMS 600 C3 HAND BLENDER SET SAUVASEKOITINSARJA Operating instructions Käyttöohje STAVMIXER, SET STAVBLENDER-SÆT Bruksanvisning Betjeningsvejledning MIXEUR PLONGEANT STAAFMIXER Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing STABMIXER-SET Bedienungsanleitung IAN 93491...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4: Table Des Matières

  Mayonnaise ............18 SSMS 600 C3...
 • Page 5: Introduction

  Observe the procedures described in these operating instructions. Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, in- competent repairs, unauthorized modifi cations or the use of non-approved spare parts will not be acknowledged. The operator alone bears liability. SSMS 600 C3...
 • Page 6: Items Supplied

  NOTICE ► If possible preserve the appliance's original packaging during the warranty period so that in the case of a warranty claim you can package the ap- pliance properly for return. SSMS 600 C3...
 • Page 7: Description Of Appliance / Accessories

  Let the liquidiser cool down for around 2 minutes after 1 minute of operation. Let the whisk cool down for around 2 minutes after 2 minutes of operation. If these operating times are exceeded the device can be damaged by overheating! SSMS 600 C3...
 • Page 8: Safety Instructions

  Do not attempt to open the hand blender’s motor casing. If you ► do so, the safety of the appliance is no longer assured and the warranty will become void. Never immerse the blender’s motor unit in liquids, or allow liquids to get into the motor unit housing. SSMS 600 C3...
 • Page 9 Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by ► children unless they are aged 8 years or more and are supervised. The appliance and its connecting cable must be kept away from ► children younger than 8 years old. SSMS 600 C3...
 • Page 10: Utilisation

  We recommend using the liquidiser for a maximum of 1 minute at a time and then letting it cool down. WARNING - PROPERTY DAMAGE! ► Do not use the liquidiser to process liquids. This would lead to irreparable damage to the appliance! SSMS 600 C3...
 • Page 11: Assembling

  The blade 7 is not fi xed fi rmly in the holder. This is normal. The blade 7 ► is only sits fi rmly when the bowl lid 6 is put on. Fill the bowl with the foodstuff s you wish to liquidise 8. ■ SSMS 600 C3...
 • Page 12: Holding The Appliance

  6 and motor unit 4 and, if needs be, the blade 7. Loosen the base of the bowl 8 and then place it onto the bowl 8. Holding the appliance To operate the appliance, hold it as follows: SSMS 600 C3...
 • Page 13: Operation

  4) When you have completed the processing of the foodstuff s, simply release the switch. NOTICE ► Should unusual noises be heard during operation, such as squeaks or similar, lubricate the drive shaft of the blender with a few drops of neutral cooking oil: SSMS 600 C3...
 • Page 14 Baby-carrots 200 g approx. 15 Sec. Level 1 - 5 Hazelnuts/ 200 g approx. 30 Sec. Turbo Almonds Walnuts 200 g approx. 25 Sec. Level 3 - 4 Parmesan 250 g approx. 30 Sec. Turbo 1 cm SSMS 600 C3...
 • Page 15: Cleaning

  7 thoroughly in washing-up water and then remove the detergent residues by rinsing them with clean water. 4) Dry everything well with a dish towel and ensure that the appliance is com- pletely dry before re-use. SSMS 600 C3...
 • Page 16: Disposal Of The Appliance

  Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC, the ErP Directive 2009/125/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EC The complete original declaration of conformity can be obtained from the importer. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSMS 600 C3...
 • Page 17: Warranty

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 93491 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 93491 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SSMS 600 C3...
 • Page 18: Recipes

  3) Wash the parsley, shake it dry and remove the stems. Break the parsley into large pieces and add them to the soup. Puree everything with the hand blender 5 for about 1 minute. Season with salt, pepper and grated nutmeg. SSMS 600 C3...
 • Page 19: Pumpkin Soup

  3) Season the soup with orange juice, white wine, sugar, salt and pepper so that it has both a sweet and a balanced sour-salty note in addition to the sharp fl avour. SSMS 600 C3...
 • Page 20: Sweet Fruit Spread

  1 minute and then purée it again for 60 seconds. 6) Enjoy the fruit spread straight away or pour it into a glass jar with a screw cap and fi rmly seal it. SSMS 600 C3...
 • Page 21: Chocolate Cream

  3. 2) Slowly add the cooking oil in a thin uniform stream (within 1:30 minutes), so that the oil combines with the other ingredients. 3) Finally, season to taste with salt and pepper. SSMS 600 C3 SSMS 600 C3...
 • Page 22 Majoneesi ............. 36 SSMS 600 C3...
 • Page 23: Johdanto

  Käytä laitetta ainoastaan määräystenmukaisesti. Noudata tässä käyttöohjeessa kuvattuja toimintatapoja. Valmistaja ei vastaa min- käänlaisista määräystenvastaisesta käytöstä, virheellisesti suoritetuista kor- jauksista, luvattomista muutostöistä tai muiden kuin hyväksyttyjen varaosien käytöstä aiheutuvista vahingoista. Vastuu on yksinomaan käyttäjällä. SSMS 600 C3...
 • Page 24: Toimituslaajuus

  Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-aineita ja vähentää syntyvien jätteiden määrää. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. OHJE ► Säilytä alkuperäispakkaus mahdollisuuksien mukaan laitteen takuuajan, jotta voit pakata laitteen asianmukaisesti mahdollisen takuutapahtuman sattuessa. SSMS 600 C3...
 • Page 25: Laitteen Kuvaus / Varusteet

  Anna sauvasekoittimen jäähtyä 1 minuutin käytön jälkeen n. 2 minuuttia. Anna leikkurin jäähtyä 1 minuutin käytön jälkeen n. 2 minuuttia. Anna vispilän jäähtyä 2 minuutin käytön jälkeen n. 2 minuuttia. Näiden käyttöaikojen ylittäminen voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja laite- vaurioihin! SSMS 600 C3...
 • Page 26: Turvaohjeet

  Pidä laite ja sen liitäntäjohto poissa lasten ulottuvilta. ► Sauvasekoittimen moottorilohkon koteloa ei saa avata. Tämä ► vaarantaa turvallisuuden ja aiheuttaa takuun raukeamisen. Älä koskaan upota sauvasekoittimen moottorilohkoa nes- teeseen ja varmista, ettei moottorilohkon koteloon pääse nesteitä. SSMS 600 C3...
 • Page 27 Lapset eivät saa suorittaa käyttäjän tehtäviin kuuluvaa puhdistusta ► ja huoltoa, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heitä valvo- taan. Laite ja sen liitäntäjohto on pidettävä poissa alle 8-vuotiaiden ► lasten ulottuvilta. SSMS 600 C3...
 • Page 28: Käyttö

  Terästä 7, kulhosta 8 ja kulhon kannesta 6 koostuvalla leikkurilla voidaan ■ hienontaa myös kovempia elintarvikkeita. Suosittelemme, että leikkuria käyte- tään kork. 1 minuutti kerrallaan ja että sen annetaan sitten jäähtyä. HUOMIO - AINEELLISET VAHINGOT! ► Älä käytä leikkuria nesteiden sekoittamiseen. Se johtaa laitteessa korjaus- kelvottomiin vaurioihin! SSMS 600 C3...
 • Page 29: Kokoaminen

  7 hieman niin, että se liukuu pidikkeeseen. OHJE Terä 7 ei ole tällöin aivan tiiviisti pidikkeessä. Se on normaalia. Terä 7 ► on vasta sitten tiiviisti paikoillaan, kun sekoituskulhon kansi 6 asetetaan paikoilleen. Täytä hienonnettavat elintarvikkeet kulhoon 8. ■ SSMS 600 C3...
 • Page 30: Laitteen Pitäminen Kädessä

  Irrota tätä varten kulhon kansi 6 ja moottori- lohko 4 sekä tarvittaessa terä 7 varovasti. Irrota kulhon 8 jalka ja aseta se kulholle 8. Laitteen pitäminen kädessä Pitele laitetta käyttöä varten seuraavasti: SSMS 600 C3...
 • Page 31: Käyttö

  Turbo-kytkintä 3 painettaessa käytössä on välittömästi suurin mahdollinen työstönopeus. 4) Kun olet saanut elintarvikkeet työstettyä, sinun tarvitsee vain vapauttaa alas painettu kytkin. OHJE ► Jos käytön aikana kuuluu epätavallisia ääniä, kuten nitinää tai vastaavaa, voitele tehosekoittimen pääakseli muutamalla tipalla neutraalia ruokaöljyä: SSMS 600 C3...
 • Page 32 Porkkanat 200 g n. 15 s Taso 1 - 5 Hasselpähkinät/ 200 g n. 30 s Turbo mantelit Saksanpähkinät 200 g n. 25 s Taso 3 - 4 Parmesaani 250 g n. 30 s Turbo 1 cm SSMS 600 C3...
 • Page 33: Puhdistus

  3) Puhdista sauvasekoitin 5, kulhon kansi 6, kulho 8, vispilä 0, mittakulho q ja terä 7 huolellisesti pesuainevedellä ja huuhdo sen jälkeen vedellä. 4) Kuivaa pestyt osat kuivalla liinalla ja varmista, että laite on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä seuraavan kerran. SSMS 600 C3...
 • Page 34: Laitteen Hävittäminen

  Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopivuutta kos- kevan eurooppalaisen direktiivin 2004/108/EC, ekologista suunnittelua käsittelevän direktiivin 2009/125/EC sekä pienjännitedirektiivin 2006/95/EC perustavia vaatimuksia ja muita asianmukaisia määräyksiä. Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana maahantuojalta. Maahantuoja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSMS 600 C3...
 • Page 35: Takuu

  Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoi- tettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritetut korjaukset ovat maksullisia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 93491 Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET) SSMS 600 C3...
 • Page 36: Reseptejä

  10-15 minuuttia. Lisää välillä tarvittaessa lientä, jos vihannekset eivät ole enää liemen peitossa. 3) Pese persilja, ravistele kuivaksi ja poista varret. Revi persilja paloiksi ja lisää keittoon. Soseuta kaikki sauvasekoittimella 5 noin 1 minuutin ajan. Mausta suolalla, pippurilla ja raastetulla muskottipähkinällä. SSMS 600 C3...
 • Page 37: Kurpitsakeitto

  Sekoita kaikki sauvasekoittimella 5 tasaiseksi. Lisää tällöin kookosmaitoa niin paljon, että keitosta tulee sopivan pehmeän sosemaista. 3) Mausta keitto appelsiinimehulla, valkoviinillä, sokerilla, suolalla ja pippurilla niin, että keitto saa mausteisen aromin lisäksi myös makean ja tasapainoisen happamensuolaisen aromin. SSMS 600 C3...
 • Page 38: Makea Marjalevite

  5) Lisää hyytelösokeripakkauksen sisältö ja sekoita sauvasekoittimella 5 perus- teellisesti 45-60 sekunnin ajan. Jos seassa on vielä suurempia paloja, anna seoksen seistä 1 minuutin ajan ja soseuta sitten uudelleen 60 sekuntia. 6) Nauti heti tai täytä marjalevite kierrekorkilla varustettuun tölkkiin ja sulje se hyvin. SSMS 600 C3...
 • Page 39: Suklaavaahto

  1) Lisää kananmuna ja sitruunamehu sekoitusastiaan, pidä vispilää 0 astiassa pystysuorassa ja paina Turbo-painiketta 3. 2) Lisää öljy tasaisena, ohuena nauhana hitaasti (n. 1,5 minuutin sisällä) niin, että öljy sitoutuu muihin ainesosiin. 3) Mausta lopuksi suolalla ja pippurilla maun mukaan. SSMS 600 C3...
 • Page 40 Majonäs ............. . 54 SSMS 600 C3...
 • Page 41: Inledning

  är ett resultat av att produkten använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna, felaktigt utförda reparationer, otillåtna änd- ringar på produkten eller för att reservdelar som inte är godkända använts. Det är användaren själv som bär hela ansvaret. SSMS 600 C3...
 • Page 42: Leveransens Innehåll

  Kassera förpackningar som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser. OBSERVERA ► Spara helst originalförpackningen under garantitiden så att du kan använda den för att packa in produkten ordentligt om du skulle behöva skicka in den för att utnyttja garantiförmånerna. SSMS 600 C3...
 • Page 43: Beskrivning/Tillbehör

  Låt stavmixern svalna i ca 2 minuter efter 1 minuts drift. Låt hacktillsatsen svalna i ca 2 minuter efter 1 minuts drift. Låt ballongvispen svalna i ca 2 minuter efter 2 minuts drift. Om drifttiderna överskrids kan produkten överhettas och skadas! SSMS 600 C3...
 • Page 44: Säkerhetsanvisningar

  Du får inte öppna motorblockets hölje. Då kan säkerheten inte ► garanteras och garantin upphör att gälla. Du får aldrig doppa ner stavmixerns motorblock i vatten eller andra vätskor och det får inte komma in vätska i motor- blockets hölje. SSMS 600 C3...
 • Page 45 Endast barn som är 8 år eller äldre och hålls under uppsikt får ► rengöra och serva produkten. Produkten och dess anslutningsledning ska hållas på avstånd från ► barn under 8 år. SSMS 600 C3...
 • Page 46: Användning

  Vi rekommenderar att inte låta hacktillsatsen arbeta längre än 1 minut i sträck för att därefter få stå och svalna. AKTA - RISK FÖR MATERIALSKADOR! ► Använd inte hacktillsatsen för att bearbeta vätskor. Då blir produkten total- förstörd! SSMS 600 C3...
 • Page 47: Montering

  över fästet. OBSERVERA Då sitter inte kniven 7 riktigt fast på fästet. Det ska vara så. Kniven 7 ► fastnar inte förrän skålens lock 6 sätts på. Fyll sedan skålen 8 med de livsmedel som ska hackas. ■ SSMS 600 C3...
 • Page 48: Hålla Produkten

  Ta då försiktigt av det andra locket 6 och motorblocket 4 samt ev. kniven 7. Lossa skålens 8 fot och sätt den på skålen 8. Hålla produkten Gör så här när du använder produkten: SSMS 600 C3...
 • Page 49: Användning

  Med turboknappen 3 kommer man genast upp i maximal hastighet. 4) När du är färdig släpper du bara knappen. OBSERVERA ► Om det skulle uppstå konstiga ljud, t ex gnissel, när du använder produkten ska du hälla lite neutral matolja på stavmixerns drivaxel: SSMS 600 C3...
 • Page 50 Morötter 200 g ca 15 sek. Läge 1 - 5 Hasselnötter/ 200 g ca 30 sek. Turbo Mandel Valnötter 200 g ca 25 sek. Läge 3 - 4 Parmesanost 250 g ca 30 sek. Turbo 1 cm SSMS 600 C3...
 • Page 51: Rengöring

  7 noga i vatten och diskmedel och skölj sedan bort alla rester av diskmedlet med rent vatten. 4) Torka av alla delar ordentligt med en kökshandduk och försäkra dig om att produkten är helt torr innan du använder den igen. SSMS 600 C3...
 • Page 52: Kassera Produkten

  övriga relevanta föreskrifter i det europeiska direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC, ErP-direktiv 2009/125/EC samt lågspänningsdirektiv 2006/95/EC. En fullständig försäkran om överensstämmelse i original kan beställas av importören. Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSMS 600 C3...
 • Page 53: Garanti

  När garantitiden är slut kostar det pengar att reparera produkten. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 93491 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 93491 Tillgänglighet Hotline: Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET) SSMS 600 C3...
 • Page 54: Recept

  3) Skölj, torka och skaka av persiljan och ta sedan bort stjälkarna. Riv persiljan i stora bitar och tillsätt i soppan. Kör allt till puré med stavmixern 5 i ca 1 minut. Smaka av med salt, peppar och riven muskotnöt. SSMS 600 C3...
 • Page 55: Pumpasoppa

  5. Tillsätt sedan kokosmjölk tills soppan får den rätta mjuka och krämiga konsistensen. 3) Smaka av soppan med apelsinsaft, vitt vin, salt och peppar. Då får den en söt och balanserat syrlig och salt smak med sting. SSMS 600 C3...
 • Page 56: Rårörd Marmelad

  5 i ca 45 - 60 sekunder. Om det fortfarande fi nns stora bitar kvar ska du röra allt i 1 minut och därefter mosa i ytterligare 60 sekunder. 6) Avnjut marmeladen genast eller häll upp den i en burk med skruvlock. SSMS 600 C3...
 • Page 57: Chokladmousse

  1) Tillsätt ägg och citronsaft i mixerbehållaren, placera ballongvispen 0 lodrätt i behållaren och tryck in turboknappen 3. 2) Tillsätt oljan långsamt i en jämn och tunn stråle (inom ca 1,5 minut) så att den binder sig med smeten. 3) Smaka av med salt och peppar. SSMS 600 C3...
 • Page 58 Mayonnaise ............72 SSMS 600 C3...
 • Page 59: Indledning

  Krav af enhver art i forbindelse med skader på grund af anvendelse uden for anvendelsesområdet, forkert udførte reparationer og ændringer eller brug af reservedele, som ikke er tilladt, er udelukkede. Ejeren bærer alene risikoen. SSMS 600 C3...
 • Page 60: Medfølger Ved Køb

  Bortskaf emballeringsmaterialerne, som ikke skal bruges mere, i henhold til de gældende lokale forskrifter. BEMÆRK ► Opbevar den originale emballage i løbet af stavblenderens garantiperiode, hvis det er muligt, så du kan pakke stavblenderen ordentligt ind, hvis du skal gøre brug af garantien. SSMS 600 C3...
 • Page 61: Beskrivelse Af Stavblenderen / Tilbehøret

  Lad stavblenderen afkøle ca. 2 minutter efter 1 minuts drift. Lad hakkeren afkøle ca. 2 minutter efter 1 minuts drift. Lad piskeriset afkøle ca. 2 minutter efter 2 minutters drift. Hvis disse driftstider overskrides, kan apparatet blive beskadiget på grund af overophedning! SSMS 600 C3...
 • Page 62: Sikkerhedsanvisninger

  8 år. Kabinettet til motordelen må ikke åbnes. Hvis du gør det, er ► produktet ikke sikkert, og garantien bortfalder. Stavblenderens motordel må aldrig lægges ned i væske, og der må ikke komme væske ind i motordelens hus. SSMS 600 C3...
 • Page 63 Rengøring og vedligeholdelse, som udføres af brugeren, må ► ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller ældre og under opsyn. Vandkogeren og dens tilslutningsledning skal holdes uden for ► børns rækkevidde, hvis de er under 8 år. SSMS 600 C3...
 • Page 64: Anvendelse

  fi ndele hårdere fødevarer. Vi anbefaler, at blenderen anvendes maks 1 minut ad gangen og derefter afkøles. OBS - MATERIELLE SKADER! ► Brug ikke blenderen til forarbejdning af væsker. Det fører til skader på stavblenderen, som ikke kan repareres! SSMS 600 C3...
 • Page 65: Montering

  BEMÆRK Kniven 7 sidder ikke fast på holderen. Det er normalt. Kniven 7 sidder ► først helt fast, når skålens låg 6 sættes på. Fyld så fødevarerne, som skal blendes, i skålen 8. ■ SSMS 600 C3...
 • Page 66: Sådan Holdes Stavblenderen

  8 af og anvende den som låg. Tag skålens låg 6 og motordelen 4 af, og tag eventuelt kniven 7 forsigtigt ud. Løsn skålens fod 8, og sæt den på skålen 8. Sådan holdes stavblenderen Hold stavblenderen på følgende måde for at betjene den: SSMS 600 C3...
 • Page 67: Betjening

  Ved tryk på turbokontakten 3 opnår du straks den maksimale hastighed. 4) Når du er færdig med tilberedning af fødevarerne, skal du bare slippe kontakten igen. BEMÆRK ► Hvis der kommer usædvanlige lyde som f.eks. pibelyde eller lignende, skal du smøre stavblenderens drivaksel med lidt neutral spiseolie: SSMS 600 C3...
 • Page 68 Gulerødder 200 g ca. 15 sek. Trin 1 - 5 Hasselnød- 200 g ca. 30 sek. Turbo der/mandler Valnødder 200 g ca. 25 sek. Trin 3 - 4 Parmesan 250 g ca. 30 sek. Turbo 1 cm SSMS 600 C3...
 • Page 69: Rengøring

  3) Rengør stavmixeren 5, skålens låg 6, skålen 8, piskeriset 0, målebæge- ret q og kniven 7 grundigt i opvaskevand, og skyl derefter sæberesterne af med rent vand. 4) Tør det hele godt af med et viskestykke, og kontrollér, at apparatet er helt tørt, før det bruges igen. SSMS 600 C3...
 • Page 70: Bortskaff Else Af Stavblenderen

  2004/108/EC, ErP-direkti- vet 2009/125/EC samt lavspændingsdirektivet 2006/95/EC. Den komplette, originale overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos importøren. Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSMS 600 C3...
 • Page 71: Garanti

  Når garantiperioden er udløbet, skal evt. reparationer betales. Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 93491 Åbningstid for hotline: Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET) SSMS 600 C3...
 • Page 72: Opskrifter

  3) Vask persillen, ryst den tør og fjern stilkene. Riv persillen i grove stykker, og tilsæt den til suppen. Purer det hele i ca. 1 minut med stavblenderen 5. Smag til med salt og peber og revet muskatnød. SSMS 600 C3...
 • Page 73: Græskarsuppe

  Blend det med stavblenderen 5, til suppen er ensartet glat. Tilsæt kokosmælk, indtil suppen har en cremet konsistens. 3) Smag suppen til med appelsinsaft, sukker, salt og peber, så den har en afbalanceret sur-saltet smag ud over den stærke smag. SSMS 600 C3...
 • Page 74: Sødt Frugtpålæg

  5 . Hvis der stadig er større stykker, skal det hele hvile i 1 minut, hvorefter du kan purere 60 sekunder igen. 6) Server det straks, eller fyld frugtpålægget på et glas med skruelåg, og luk det. SSMS 600 C3...
 • Page 75: Choko-Creme

  1) Hæld ægget og citronsaften i bægeret, hold piskeriset 0 lodret ned i bægeret, og tryk på turboknappen 3. 2) Tilsæt olien i en ensartet, tynd stråle (i løbet af ca. 1:30 minut), så olien piskes sammen med de andre ingredienser. 3) Tilsæt til sidst salt og peber efter smag. SSMS 600 C3...
 • Page 76 Mayonnaise ............90 SSMS 600 C3...
 • Page 77: Introduction

  La personne opérant l'appareil est seule à assumer le risque. SSMS 600 C3...
 • Page 78: Accessoires Fournis

  REMARQUE ► Dans la mesure du possible, conservez l'emballage d'origine pendant la période sous garantie, afi n de pouvoir emballer l'appareil en bonne et due forme pour l'expédition si vous étiez amené à faire valoir la garantie. SSMS 600 C3...
 • Page 79: Description De L'appareil / Accessoires

  Après 1 minute d’opération, laisser refroidir le hachoir pendant 2 minutes environ. Après 2 minute d’opération, laisser refroidir le fouet pendant 2 minutes environ. Risque de dommage sur l’appareil suite à une surchauff e en cas de dépassement de ces temps de fonctionnement ! SSMS 600 C3...
 • Page 80: Consignes De Sécurité

  Dans ce cas, la sécurité n’est plus assurée et vous perdez le bénéfi ce de la garantie. Le bloc moteur du mixeur plongeant ne doit en aucun cas être immergé dans des liquides et aucun liquide ne doit pénétrer dans le bloc moteur. SSMS 600 C3...
 • Page 81 és à des enfants, sauf s’ils sont âgés de 8 ans ou plus et s’ils eff ectuent ces opérations sous surveillance. Éloignez l’appareil et son cordon de raccordement des enfants ► âgés de moins de 8 ans. SSMS 600 C3...
 • Page 82: Utilisation

  1 minute d’affi lée et de le laisser refroidir. ATTENTION - DOMMAGES MATÉRIELS ! ► N'utilisez pas le hachoir pour transformer les liquides. Ceci entraîne des dommages irréparables sur l'appareil ! SSMS 600 C3...
 • Page 83: Assemblage

  La lame 7 n’est pas bien enclenchée sur le support. C’est tout à fait ► normal. La lame 7 ne sera bien enclenchée que lorsque le couvercle du bol 6 est inséré. Remplissez les denrées alimentaires à hacher dans le bol 8. ■ SSMS 600 C3...
 • Page 84: Tenir L'appareil

  6 et le bloc moteur 4 ainsi que le cas échéant, la lame 7 avec précaution. Desserrez le pied du bol 8 et placez-le sur le bol 8. Tenir l’appareil Pour opérer l’appareil, veuillez le tenir de la manière suivante : SSMS 600 C3...
 • Page 85: Opération

  4) Une fois que vous avez terminé de travailler les denrées alimentaires, relâchez simplement le commutateur enfoncé. REMARQUE ► Si en cours d‘opération, vous constatiez des bruits inhabituels comme un grincement ou un bruit similaire, veuillez ajouter un peu d‘huile alimentaire neutre sur l‘arbre d‘entraînement du mixeur plongeant : SSMS 600 C3...
 • Page 86 Carottes 200 g env. 15 sec. Degrés 1 - 5 Noisettes/ 200 g env. 30 sec. Turbo amandes Noix 200 g env. 25 sec. Degrés 3 - 4 Parmesan 250 g env. 30 sec. Turbo 1 cm SSMS 600 C3...
 • Page 87: Nettoyage

  6, le bol 8, le fouet 0, le verre mesureur q et les lames 7, éliminer ensuite les traces de détergent à l‘eau claire. 4) Sécher toutes ces pièces avec un chiff on et vérifi er que l‘appareil est bien sec avant de le réutiliser. SSMS 600 C3...
 • Page 88: Mise Au Rebut

  électromagnétique 2004/108/EC, de la directive ErP 2009/125/EC et de la directive «Basse tension» 2006/95/EC. La déclaration de conformité originale est disponible chez l'importateur. Importateur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSMS 600 C3...
 • Page 89: Garantie

  Tel.: 0800 919270 E-Mail: kompernass@lidl.fr IAN 93491 Service Belgique Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 93491 Heures de service de notre hotline : du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HEC) SSMS 600 C3...
 • Page 90: Recettes

  Déchirer le persil en gros morceaux et le rajouter à la soupe. Réduire le tout en purée pendant environ 1 minute avec le mixeur plongeant 5. Assaissonner au sel, au poivre et à la noix de muscade râpée. SSMS 600 C3...
 • Page 91: Soupe Au Potiron

  3) Ajouter le jus d’orange, le vin blanc, le sucre, le sel et le poivre, afi n qu’outre la note épicée, la soupe présente également une note sucrée et équilibrée aux saveurs acidulées et salées. SSMS 600 C3...
 • Page 92: Pâte À Tartiner Aux Fruits Sucrée

  S’il devait encore y avoir de plus gros morceaux, laisser reposer le tout pendant 1 minute, puis à nouveau réduire en purée pendant 60 secondes. 6) Déguster sans attendre ou verser la pâte de fruits dans un verre avec un couvercle à visser et bien refermer. SSMS 600 C3...
 • Page 93: Crème Au Chocolat

  3. 2) Ajouter lentement un fi let d’huile mince et régulier (en l’espace d’env. 1:30 minute), afi n que l’huile se combine aux autres ingrédients. 3) Saler et poivrer selon les préférences. SSMS 600 C3 SSMS 600 C3...
 • Page 94 Mayonaise ............108 SSMS 600 C3...
 • Page 95: Inleiding

  Alle vormen van claims wegens schade door gebruik dat niet volgens de bestemming is, onvakkundige reparaties, veranderingen die ongeoorloofd zijn uitgevoerd of gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen zijn uitgesloten. Het risico is uitsluitend voor de gebruiker. SSMS 600 C3...
 • Page 96: Inhoud Van Het Pakket

  OPMERKING ► Indien mogelijk de originele verpakking bewaren gedurende de garantie- periode van het apparaat, om het apparaat in geval van een garantiekwes- tie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. SSMS 600 C3...
 • Page 97: Beschrijving Van Het Apparaat / Accessoires

  Laat de staafmixer na 1 minuut gebruik ong. 2 minuten afkoelen. Laat de fi jnsnijder na 1 minuut gebruik ong. 2 minuten afkoelen. Laat de garde na 2 minuten gebruik ong. 2 minuten afkoelen. Bij overschrijding van deze bedrijfstijden kan het apparaat door oververhitting schade oplopen! SSMS 600 C3...
 • Page 98: Veiligheidsvoorschriften

  In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie. Dompel het motorblok van de staafmixer in geen geval onder in vloeistof en zorg dat er geen vloeistoff en in de behuizing van het motorblok komen. SSMS 600 C3...
 • Page 99 Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden ► uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het bijbehorende snoer buiten bereik van ► kinderen jonger dan 8 jaar. SSMS 600 C3...
 • Page 100: Gebruik

  fi jnsnijden. Wij adviseren de fi jnsnijder max. 1 minuut aaneen te gebruiken en hem dan te laten afkoelen. LET OP - MATERIËLE SCHADE! ► Gebruik de fi jnsnijder niet voor het verwerken van vloeistoff en. Dat leidt tot onherstelbare schade aan het apparaat! SSMS 600 C3...
 • Page 101: In Elkaar Zetten

  Het mes 7 zit daarbij niet helemaal vast op de houder. Dat is normaal. ► Het mes 7 zit pas helemaal vast wanneer de kom-deksel 6 wordt geplaatst. Vul de kom 8 met de fi jn te snijden levensmiddelen. ■ SSMS 600 C3...
 • Page 102: Apparaat Vasthouden

  6 en motorblok 4 eraf, evenals in voorkomend geval het mes 7. Maak de standvoet van de kom 8 los en zet hem op de kom 8. Apparaat vasthouden Om het apparaat te gebruiken, moet u het als volgt vasthouden: SSMS 600 C3...
 • Page 103: Bediening

  4) Wanneer u met de verwerking van de levensmiddelen klaar bent, laat u gewoon de ingedrukte schakelaar los. OPMERKING ► Mochten er tijdens het gebruik vreemde geluiden optreden, zoals piepen o.i.d., doe dan een beetje neutrale spijsolie op de aandrijfas van de staafmixer: SSMS 600 C3...
 • Page 104 200 g ca. 15 sec. Stand 1 - 5 Hazelnoten/ 200 g ca. 30 sec. Turbo amandelen Walnoten 200 g ca. 25 sec. Stand 3 - 4 Parmezaanse 250 g ca. 30 sec. Turbo kaas 1 cm SSMS 600 C3...
 • Page 105: Reinigen

  7 grondig in zeepsop en verwijder daarna de resten van afwasmiddel met helder water. 4) Droog alles met een droogdoek goed af en let erop dat het apparaat hele- maal droog is alvorens het weer te gebruiken. SSMS 600 C3...
 • Page 106: Apparaat Afdanken

  Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EC, de ErP-richtlijn 2009/125/EC en de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC. De volledige originele conformiteitsverklaring is te verkrijgen bij de importeur. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSMS 600 C3...
 • Page 107: Garantie

  Service Service Nederland Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 93491 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 93491 Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET) SSMS 600 C3...
 • Page 108: Recepten

  3) Peterselie wassen, droog schudden en stelen verwijderen. Peterselie in grove stukken scheuren en in de soep doen. Alles met de staafmixer 5 ongeveer 1 minuut lang pureren. Op smaak brengen met zout, peper en geschaafde nootmuskaat. SSMS 600 C3...
 • Page 109: Pompensoep

  5 glad mengen. Daarbij zoveel kokosmelk toevoegen, totdat de soep de juiste, zacht-romige consistentie heeft. 3) De soep op smaak brengen met sinaasappelsap, witte wijn, suiker, zout en peper, zodat de soep naast de scherpe nuance ook een zoete en een harmonieuze zurig-zoutige nuance heeft. SSMS 600 C3...
 • Page 110: Zoet Broodbeleg

  5 45-60 seconden lang grondig mengen. Mochten er nog grotere stukken aanwezig zijn, het geheel 1 minuut laten rusten en dan opnieuw 60 seconden pureren. 6) Meteen consumeren of de marmelade in een glazen pot met schroefdeksel doen en afsluiten. SSMS 600 C3...
 • Page 111: Choco-Crème

  3 drukken. 2) De olie in een gelijkmatige dunne straal langzaam (binnen ca. 1:30 minuten) toevoegen, zodat de olie zich met de andere ingrediënten verbindt. 3) Vervolgens naar smaak kruiden met zout en peper. SSMS 600 C3...
 • Page 112 Mayonnaise ............126 SSMS 600 C3...
 • Page 113: Einleitung

  Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber. SSMS 600 C3...
 • Page 114: Lieferumfang

  Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungs- materialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. HINWEIS ► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garan- tiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. SSMS 600 C3...
 • Page 115: Gerätebeschreibung/Zubehör

  Den Stabmixer nach 1 Minute Betrieb ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Den Zerkleinerer nach 1 Minute Betrieb ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Den Schneebesen nach 2 Minuten Betrieb ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Wenn diese Betriebszeiten überschritten werden, kann es durch Überhitzung zu Schäden am Gerät führen! SSMS 600 C3...
 • Page 116: Sicherheitshinweise

  Sie dürfen das Motorblock-Gehäuse des Stabmixers nicht öff nen. ► In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewähr- leistung erlischt. Sie dürfen den Motorblock des Stabmixers keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Motorblocks gelangen lassen. SSMS 600 C3...
 • Page 117 Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch ► Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger ► als 8 Jahre fernzuhalten. SSMS 600 C3...
 • Page 118: Verwendung

  Deckel 6, können Sie auch härtere Lebensmittel zerkleinern. Wir empfeh- len den Zerkleinerer max. 1 Minute am Stück zu betreiben und ihn dann abkühlen zu lassen. ACHTUNG - SACHSCHADEN! ► Benutzen Sie den Zerkleinerer nicht zur Bearbeitung von Flüssigkeiten. Das führt zu irreparablen Schäden am Gerät! SSMS 600 C3...
 • Page 119: Zusammenbauen

  Das Messer 7 sitzt dabei nicht ganz fest auf der Halterung. Das ist ► normal. Das Messer 7 sitzt erst ganz fest, wenn der Schüssel-Deckel 6 aufgesetzt wird. Füllen Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in die Schüssel 8. ■ SSMS 600 C3...
 • Page 120: Gerät Halten

  Nehmen Sie dazu den Schüssel-Deckel 6 und Motorblock 4 ab, sowie gegebenenfalls das Messer 7 vorsichtig heraus. Lösen Sie den Standfuß der Schüssel 8 und setzen Sie ihn auf die Schüssel 8. Gerät halten Um das Gerät zu bedienen, halten Sie es bitte folgendermaßen: SSMS 600 C3...
 • Page 121: Bedienen

  4) Wenn Sie mit der Verarbeitung der Lebensmittel fertig sind, lassen Sie ein- fach den gedrückten Schalter los. HINWEIS ► Sollte es während des Betriebes zu ungewöhnlichen Geräuschen, wie Quietschen oder ähnlichem, kommen, geben Sie ein wenig neutrales Spei- seöl an die Antriebswelle des Stabmixers: SSMS 600 C3...
 • Page 122 Möhren 200 g ca. 15 Sek. Stufe 1 - 5 Haselnüsse/ 200 g ca. 30 Sek. Turbo Mandeln Walnüsse 200 g ca. 25 Sek. Stufe 3 - 4 Parmesan 250 g ca. 30 Sek. Turbo 1 cm SSMS 600 C3...
 • Page 123: Reinigen

  Schneebesen 0, den Messbecher q und das Messer 7 gründlich in Spülwasser und entfernen Sie danach Spülmittelreste mit klarem Wasser. 4) Trocknen Sie alles mit einem Trockentuch gut ab und stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der erneuten Benutzung vollständig trocken ist. SSMS 600 C3...
 • Page 124: Gerät Entsorgen

  Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromag- netische Verträglichkeit 2004/108/EC, der ErP-Richtlinie 2009/125/EC, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSMS 600 C3...
 • Page 125: Garantie

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 93491 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 93491 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) SSMS 600 C3...
 • Page 126: Rezepte

  Brühe hinzugießen, falls das Gemüse nicht mehr bedeckt ist. 3) Petersilie waschen, trocken schütteln und Stiele entfernen. Petersilie in grobe Stücke reißen und zur Suppe geben. Alles mit dem Stabmixer 5 für etwa 1 Minute pürieren. Mit Salz, Pfeff er und geriebener Muskatnuss abschme- cken. SSMS 600 C3...
 • Page 127: Kürbissuppe

  Suppe die richtige, sanft-cremige Konsistenz hat. 3) Die Suppe mit Orangensaft, Weißwein, Zucker, Salz und Pfeff er abschme- cken, sodass die Suppe neben der scharfen auch eine süße und eine ausge- wogene säuerlich-salzige Note hat. SSMS 600 C3...
 • Page 128: Süßer Fruchtaufstrich

  Stabmixer 5 45-60 Sekunden lang gründlich mixen. Sollten noch größere Stücke vorhanden sein, das Ganze 1 Minute ruhen lassen und dann erneut 60 Sekunden pürieren. 6) Gleich genießen oder den Fruchtaufstrich in ein Glas mit Schraubdeckel abfüllen und verschließen. SSMS 600 C3...
 • Page 129: Schoko-Creme

  Becher halten und den Turbo-Schalter 3 drücken. 2) Das Öl in einem gleichmäßig dünnen Strahl langsam (innerhalb von ca. 1:30 Minute) dazu geben, so dass das Öl sich mit den anderen Zutaten verbindet. 3) Abschließend nach Geschmack mit Salz und Pfeff er würzen. SSMS 600 C3...
 • Page 130 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 09 / 2013 · Ident.-No.: SSMS600C3-072013-2 IAN 93491...

Ce manuel est également adapté pour:

Ssms600c3-072013-2

Table des Matières