SilverCrest SSMS 600 D3 Mode D'emploi

Masquer les pouces Voir aussi pour SSMS 600 D3:

Publicité

Liens rapides

Table des Matières
HAND BLENDER SET SSMS 600 D3
STAVBLENDERSÆT
Betjeningsvejledning
STAAFMIXER
Gebruiksaanwijzing
IAN 309658
MIXEUR PLONGEANT
Mode d'emploi
STABMIXER-SET
Bedienungsanleitung

Publicité

Table des Matières
loading

Sommaire des Matières pour SilverCrest SSMS 600 D3

 • Page 1 HAND BLENDER SET SSMS 600 D3 STAVBLENDERSÆT MIXEUR PLONGEANT Betjeningsvejledning Mode d’emploi STABMIXER-SET STAAFMIXER Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing IAN 309658...
 • Page 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Page 4: Table Des Matières

  Mayonnaise ............19 │ SSMS 600 D3  1...
 • Page 5: Indledning

  Krav af enhver art i forbindelse med skader på grund af anvendelse uden for anvendelsesområdet, forkert udførte reparationer og ændringer eller brug af reservedele, som ikke er tilladt, er udelukkede. Ejeren bærer alene risikoen. │ ■ 2    SSMS 600 D3...
 • Page 6: Medfølger Ved Køb

  20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer. BEMÆRK ► Opbevar den originale emballage i løbet af stavblenderens garantiperiode, hvis det er muligt, så du kan pakke stavblenderen ordentligt ind, hvis du skal gøre brug af garantien. │ SSMS 600 D3  3 ■...
 • Page 7: Beskrivelse Af Stavblenderen/Tilbehøret

  Lad stavblenderen afkøle ca. 2 minutter efter 1 minuts drift. Lad hakkeren afkøle ca. 2 minutter efter 1 minuts drift. Lad piskeriset afkøle ca. 2 minutter efter 2 minutters drift. Hvis disse driftstider overskrides, kan apparatet blive beskadiget på grund af overophedning! │ ■ 4    SSMS 600 D3...
 • Page 8: Sikkerhedsanvisninger

  Kabinettet til motordelen må ikke åbnes. Hvis du gør det, er ► produktet ikke sikkert, og garantien bortfalder. Stavblenderens motordel må aldrig lægges ned i væske, ► og der må ikke komme væske ind i motordelens hus. │ SSMS 600 D3  5 ■...
 • Page 9 Vær altid forsigtig ved tømning af skålen! Knivene er meget ► skarpe! Produktet skal altid afbrydes fra strømforsyningen, hvis det ► ikke er under opsyn samt inden montering, afmontering eller rengøring. Ved misbrug af produktet er der fare for personskader! ► │ ■ 6    SSMS 600 D3...
 • Page 10: Anvendelse

  findele hårdere fødevarer. Vi anbefaler, at blenderen anvendes maks 1 minut ad gangen og derefter afkøles. OBS – MATERIELLE SKADER! ► Brug ikke blenderen til forarbejdning af væsker. Det fører til skader på stavblenderen, som ikke kan repareres! │ SSMS 600 D3  7 ■...
 • Page 11: Montering

  BEMÆRK ► Kniven sidder ikke fast på holderen. Det er normalt. Kniven sidder først helt fast, når skålens låg sættes på. ■ Fyld så fødevarerne, som skal blendes, i skålen │ ■ 8    SSMS 600 D3...
 • Page 12: Sådan Holdes Stavblenderen

  Tag skålens låg og motordelen af, og tag eventuelt kniven forsigtigt ud. Løsn skålens fod , og sæt den på skålen Sådan holdes stavblenderen Hold stavblenderen på følgende måde for at betjene den: │ SSMS 600 D3  9 ■...
 • Page 13: Betjening

  4) Når du er færdig med tilberedning af fødevarerne, skal du bare slippe kontakten igen. BEMÆRK ► Hvis der kommer usædvanlige lyde som f.eks. pibelyde eller lignende, skal du smøre stavblenderens drivaksel med lidt neutral spiseolie: │ ■ 10    SSMS 600 D3...
 • Page 14 15 sek. Trin 1 – 5 Hasselnød- 200 g ca. 30 sek. Turbo der/mandler Valnødder 200 g ca. 25 sek. Trin 3 – 4 Parmesan 250 g ca. 30 sek. Turbo 1 cm │ SSMS 600 D3  11 ■...
 • Page 15: Rengøring

  4) Tør det hele godt af med et viskestykke, og kontrollér, at apparatet er helt tørt, før det bruges igen. │ ■ 12    SSMS 600 D3...
 • Page 16: Bortskaffelse Af Stavblenderen

  Dette apparat er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante forskrifter i det europæiske direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, ErP-direktivet 2009/125/EC samt lavspændingsdirektivet 2014/35/EU. Den komplette, originale overensstemmelseserklæring kan rekvire- res hos importøren. │ SSMS 600 D3  13 ■...
 • Page 17: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien. │ ■ 14    SSMS 600 D3...
 • Page 18: Service

  Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 309658 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ SSMS 600 D3  15 ■...
 • Page 19: Opskrifter

  3) Vask persillen, ryst den tør og fjern stilkene. Riv persillen i grove stykker, og tilsæt den til suppen. Purer det hele i ca. 1 minut med stavblenderen Smag til med salt og peber og revet muskatnød. │ ■ 16    SSMS 600 D3...
 • Page 20: Græskarsuppe

  , til suppen er ensartet glat. Tilsæt kokosmælk, indtil suppen har en cremet konsistens. 3) Smag suppen til med appelsinsaft, sukker, salt og peber, så den har en afbalanceret sur-saltet smag ud over den stærke smag. │ SSMS 600 D3  17 ■...
 • Page 21: Sødt Frugtpålæg

  . Hvis der stadig er større stykker, skal det hele hvile i 2 minutter, hvorefter du kan purere 60 sekunder igen. 6) Server det straks, eller fyld frugtpålægget på et glas med skruelåg, og luk det. │ ■ 18    SSMS 600 D3...
 • Page 22: Choko-Creme

  2) Tilsæt olien i en ensartet, tynd stråle (i løbet af ca. 1:30 minut), så olien piskes sammen med de andre ingredienser. 3) Tilsæt til sidst salt og peber efter smag. │ SSMS 600 D3  19 ■...
 • Page 23 │ ■ 20    SSMS 600 D3...
 • Page 24 Mayonnaise ............39 FR │ BE │ SSMS 600 D3    21...
 • Page 25: Introduction

  La personne opérant l'appareil est seule à assumer le risque. │ FR │ BE ■ 22    SSMS 600 D3...
 • Page 26: Accessoires Fournis

  Dans la mesure du possible, conservez l'emballage d'origine pendant la période sous garantie, afin de pouvoir emballer l'appareil en bonne et due forme pour l'expédition si vous étiez amené à faire valoir la garantie. FR │ BE │ SSMS 600 D3    23 ■...
 • Page 27: Description De L'appareil/Accessoires

  Après 2 minute d’opération, laisser refroidir le fouet pendant 2 minutes environ. Risque de dommage sur l’appareil suite à une surchauffe en cas de dépassement de ces temps de fonctionnement ! │ FR │ BE ■ 24    SSMS 600 D3...
 • Page 28: Consignes De Sécurité

  Le bloc moteur du mixeur plongeant ne doit en aucun ► cas être immergé dans des liquides et aucun liquide ne doit pénétrer dans le bloc moteur. FR │ BE │ SSMS 600 D3    25 ■...
 • Page 29 En cas d‘absence de surveillance et avant l‘assemblage, le ► désassemblage ou le nettoyage, l‘appareil doit toujours être débranché du secteur. Risque de blessure en cas d’usage abusif de l’appareil. ► │ FR │ BE ■ 26    SSMS 600 D3...
 • Page 30: Utilisation

  1 minute d’affilée et de le laisser refroidir. ATTENTION – DOMMAGES MATÉRIELS ! ► N'utilisez pas le hachoir pour transformer les liquides. Ceci entraîne des dommages irréparables sur l'appareil ! FR │ BE │ SSMS 600 D3    27 ■...
 • Page 31: Assemblage

  C’est tout à fait nor- mal. La lame ne sera bien enclenchée que lorsque le couvercle du bol est inséré. ■ Remplissez les denrées alimentaires à hacher dans le bol │ FR │ BE ■ 28    SSMS 600 D3...
 • Page 32: Tenir L'appareil

  échéant, la lame avec précaution. Desserrez le pied du bol et placez-le sur le bol Tenir l’appareil Pour opérer l’appareil, veuillez le tenir de la manière suivante : FR │ BE │ SSMS 600 D3    29 ■...
 • Page 33: Opération

  Si en cours d‘opération, vous constatiez des bruits inhabituels comme un grincement ou un bruit similaire, veuillez ajouter un peu d‘huile alimentaire neutre sur l‘arbre d‘entraînement du mixeur plongeant : │ FR │ BE ■ 30    SSMS 600 D3...
 • Page 34 1 – 5 Noisettes/ 200 g env. 30 sec. Turbo amandes Degrés Noix 200 g env. 25 sec. 3 – 4 Parmesan 250 g env. 30 sec. Turbo 1 cm FR │ BE │ SSMS 600 D3    31 ■...
 • Page 35: Nettoyage

  , éliminer ensuite les traces de détergent à l‘eau claire. 4) Sécher toutes ces pièces avec un chiffon et vérifier que l‘appareil est bien sec avant de le réutiliser. │ FR │ BE ■ 32    SSMS 600 D3...
 • Page 36: Mise Au Rebut

  Il répond également des défauts de conformité résultant de l‘emballage, des instructions de montage ou de l‘installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. FR │ BE │ SSMS 600 D3    33 ■...
 • Page 37: Garantie De Kompernass Handels Gmbh

  Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d’entretien incorrect et inapproprié, d’usage de la force et en cas d’intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé. │ FR │ BE ■ 34    SSMS 600 D3...
 • Page 38: Service Après-Vente

  Veuillez tenir compte du fait que l’adresse suivante n’est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d’abord contacter le service mentionné. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM ALLEMAGNE www.kompernass.com FR │ BE │ SSMS 600 D3    35 ■...
 • Page 39: Recettes

  Déchirer le persil en gros morceaux et le rajouter à la soupe. Réduire le tout en purée pendant environ 1 minute avec le mixeur plongeant . Assaisson- ner au sel, au poivre et à la noix de muscade râpée. │ FR │ BE ■ 36    SSMS 600 D3...
 • Page 40: Soupe Au Potiron

  3) Ajouter le jus d’orange, le vin blanc, le sucre, le sel et le poivre, afin qu’outre la note épicée, la soupe présente également une note sucrée et équilibrée aux saveurs acidulées et salées. FR │ BE │ SSMS 600 D3    37 ■...
 • Page 41: Pâte À Tartiner Aux Fruits Sucrée

  2 minutes, puis à nouveau réduire en purée pendant 60 secondes. 6) Déguster sans attendre ou verser la pâte de fruits dans un verre avec un couvercle à visser et bien refermer. │ FR │ BE ■ 38    SSMS 600 D3...
 • Page 42: Crème Au Chocolat

  2) Ajouter lentement un filet d’huile mince et régulier (en l’espace d’env. 1:30 minute), afin que l’huile se combine aux autres ingrédients. 3) Saler et poivrer selon les préférences. FR │ BE │ SSMS 600 D3    39 ■...
 • Page 43 │ FR │ BE ■ 40    SSMS 600 D3...
 • Page 44 Mayonaise ............. 59 NL │ BE │ SSMS 600 D3    41...
 • Page 45: Inleiding

  Alle vormen van claims wegens schade door gebruik dat niet volgens de bestemming is, onvakkundige reparaties, veranderingen die ongeoorloofd zijn uitgevoerd of gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen zijn uitge- sloten. Het risico is uitsluitend voor de gebruiker. │ NL │ BE ■ 42    SSMS 600 D3...
 • Page 46: Inhoud Van Het Pakket

  OPMERKING ► Indien mogelijk de originele verpakking bewaren gedurende de garantie- periode van het apparaat, om het apparaat in geval van een garantie- kwestie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. NL │ BE │ SSMS 600 D3    43 ■...
 • Page 47: Beschrijving Van Het Apparaat / Accessoires

  Laat de fijnsnijder na 1 minuut gebruik ong. 2 minuten afkoelen. Laat de garde na 2 minuten gebruik ong. 2 minuten afkoelen. Bij overschrijding van deze bedrijfstijden kan het apparaat door oververhitting schade oplopen! │ NL │ BE ■ 44    SSMS 600 D3...
 • Page 48: Veiligheidsvoorschriften

  Dompel het motorblok van de staafmixer in geen geval ► onder in vloeistof en zorg dat er geen vloeistoffen in de behuizing van het motorblok komen. NL │ BE │ SSMS 600 D3    45 ■...
 • Page 49 Het apparaat moet altijd van de stroom worden losgekoppeld ► indien er geen toezicht is, en voor montage, demontage of reiniging. Bij misbruik van het apparaat ontstaat gevaar op letsels! ► │ NL │ BE ■ 46    SSMS 600 D3...
 • Page 50: Gebruik

  1 minuut aaneen te gebruiken en hem dan te laten afkoelen. LET OP – MATERIËLE SCHADE! ► Gebruik de fijnsnijder niet voor het verwerken van vloeistoffen. Dat leidt tot onherstelbare schade aan het apparaat! NL │ BE │ SSMS 600 D3    47 ■...
 • Page 51: In Elkaar Zetten

  Dat is normaal. Het zit pas helemaal vast wanneer de kom-deksel wordt geplaatst. ■ Vul de kom met de fijn te snijden levensmiddelen. │ NL │ BE ■ 48    SSMS 600 D3...
 • Page 52: Apparaat Vasthouden

  . Maak de standvoet van de kom los en zet hem op de kom Apparaat vasthouden Om het apparaat te gebruiken, moet u het als volgt vasthouden: NL │ BE │ SSMS 600 D3    49 ■...
 • Page 53: Bediening

  OPMERKING ► Mochten er tijdens het gebruik vreemde geluiden optreden, zoals piepen o.i.d., doe dan een beetje neutrale spijsolie op de aandrijfas van de staafmixer: │ NL │ BE ■ 50    SSMS 600 D3...
 • Page 54 Stand 1 – 5 Hazelnoten/ 200 g ca. 30 sec. Turbo amandelen Walnoten 200 g ca. 25 sec. Stand 3 – 4 Parmezaanse 250 g ca. 30 sec. Turbo kaas 1 cm NL │ BE │ SSMS 600 D3    51 ■...
 • Page 55: Reinigen

  4) Droog alles met een droogdoek goed af en let erop dat het apparaat helemaal droog is alvorens het weer te gebruiken. │ NL │ BE ■ 52    SSMS 600 D3...
 • Page 56: Apparaat Afdanken

  Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU, de ErP- richtlijn 2009/125/EC en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. De volledige originele conformiteitsverklaring is te verkrijgen bij de importeur. NL │ BE │ SSMS 600 D3    53 ■...
 • Page 57: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. │ NL │ BE ■ 54    SSMS 600 D3...
 • Page 58: Service

  IAN 309658 Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DUITSLAND www.kompernass.com NL │ BE │ SSMS 600 D3    55 ■...
 • Page 59: Recepten

  3) Peterselie wassen, droog schudden en stelen verwijderen. Peterselie in grove stukken scheuren en in de soep doen. Alles met de staafmixer ongeveer 1 minuut lang pureren. Op smaak brengen met zout, peper en geschaafde nootmuskaat. │ NL │ BE ■ 56    SSMS 600 D3...
 • Page 60: Pompensoep

  3) De soep op smaak brengen met sinaasappelsap, witte wijn, suiker, zout en peper, zodat de soep naast de scherpe nuance ook een zoete en een harmonieuze zurig-zoutige nuance heeft. NL │ BE │ SSMS 600 D3    57 ■...
 • Page 61: Zoet Broodbeleg

  2 minuten laten rusten en dan opnieuw 60 seconden pureren. 6) Meteen consumeren of de marmelade in een glazen pot met schroefdeksel doen en afsluiten. │ NL │ BE ■ 58    SSMS 600 D3...
 • Page 62: Choco-Crème

  2) De olie in een gelijkmatige dunne straal langzaam (binnen ca. 1:30 minuten) toevoegen, zodat de olie zich met de andere ingrediënten verbindt. 3) Vervolgens naar smaak kruiden met zout en peper. NL │ BE │ SSMS 600 D3    59 ■...
 • Page 63 │ NL │ BE ■ 60    SSMS 600 D3...
 • Page 64 Mayonnaise ............79 DE │ AT │ CH │ SSMS 600 D3    61...
 • Page 65: Einleitung

  Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind aus- geschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. ■ 62  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 D3...
 • Page 66: Lieferumfang

  20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. HINWEIS ► Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. DE │ AT │ CH │ SSMS 600 D3    63 ■...
 • Page 67: Gerätebeschreibung/Zubehör

  Den Zerkleinerer nach 1 Minute Betrieb ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Den Schneebesen nach 2 Minuten Betrieb ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Wenn diese Betriebszeiten überschritten werden, kann es durch Überhitzung zu Schäden am Gerät führen! ■ 64  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 D3...
 • Page 68: Sicherheitshinweise

  öffnen. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Sie dürfen den Motorblock des Stabmixers keinesfalls in ► Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Motorblocks gelangen lassen. DE │ AT │ CH │ SSMS 600 D3    65 ■...
 • Page 69 Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem ► Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen. Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr. ► ■ 66  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 D3...
 • Page 70: Verwendung

  Zerkleinerer max. 1 Minute am Stück zu betreiben und ihn dann abküh- len zu lassen. ACHTUNG – SACHSCHADEN! ► Benutzen Sie den Zerkleinerer nicht zur Bearbeitung von Flüssigkeiten. Das führt zu irreparablen Schäden am Gerät! DE │ AT │ CH │ SSMS 600 D3    67 ■...
 • Page 71: Zusammenbauen

  Halterung. Das ist normal. Das Messer sitzt erst ganz fest, wenn der Schüssel-Deckel aufgesetzt wird. ■ Füllen Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in die Schüssel ■ 68  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 D3...
 • Page 72: Gerät Halten

  Messer vorsichtig heraus. Lösen Sie den Standfuß der Schüssel und setzen Sie ihn auf die Schüssel Gerät halten Um das Gerät zu bedienen, halten Sie es bitte folgendermaßen: DE │ AT │ CH │ SSMS 600 D3    69 ■...
 • Page 73: Bedienen

  Schalter los. HINWEIS ► Sollte es während des Betriebes zu ungewöhnlichen Geräuschen, wie Quietschen oder Ähnlichem kommen, geben Sie ein wenig neutrales Spei- seöl an die Antriebswelle des Stabmixers: ■ 70  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 D3...
 • Page 74 Stufe 1 – 5 Haselnüsse/ 200 g ca. 30 Sek. Turbo Mandeln Walnüsse 200 g ca. 25 Sek. Stufe 3 – 4 Parmesan 250 g ca. 30 Sek. Turbo 1 cm DE │ AT │ CH │ SSMS 600 D3    71 ■...
 • Page 75: Reinigen

  Spülwasser und entfernen Sie danach Spülmittelreste mit klarem Wasser. 4) Trocknen Sie alles mit einem Trockentuch gut ab und stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der erneuten Benutzung vollständig trocken ist. ■ 72  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 D3...
 • Page 76: Gerät Entsorgen

  Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EC, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Impor- teur erhältlich. DE │ AT │ CH │ SSMS 600 D3    73 ■...
 • Page 77: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwen- dung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. ■ 74  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 D3...
 • Page 78: Service

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ SSMS 600 D3    75 ■...
 • Page 79: Rezepte

  3) Petersilie waschen, trocken schütteln und Stiele entfernen. Petersilie in grobe Stücke reißen und zur Suppe geben. Alles mit dem Stabmixer für etwa 1 Minute pürieren. Mit Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss abschmecken. ■ 76  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 D3...
 • Page 80: Kürbissuppe

  Suppe die richtige, sanft-cremige Konsistenz hat. 3) Die Suppe mit Orangensaft, Weißwein, Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken, sodass die Suppe neben der scharfen auch eine süße und eine ausgewogene säuerlich-salzige Note hat. DE │ AT │ CH │ SSMS 600 D3    77 ■...
 • Page 81: Süßer Fruchtaufstrich

  Stücke vorhanden sein, das Ganze 2 Minuten ruhen lassen und dann erneut 60 Sekunden pürieren. 6) Gleich genießen oder den Fruchtaufstrich in ein Glas mit Schraubdeckel abfüllen und verschließen. ■ 78  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 D3...
 • Page 82: Schoko-Creme

  2) Das Öl in einem gleichmäßig dünnen Strahl langsam (innerhalb von ca. 1:30 Minute) dazu geben, so dass das Öl sich mit den anderen Zutaten verbindet. 3) Abschließend nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. DE │ AT │ CH │ SSMS 600 D3    79 ■...
 • Page 83 ■ 80  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 D3...
 • Page 84 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 07 / 2018 · Ident.-No.: SSMS600D3-062018-1 IAN 309658...

Table des Matières