Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles
 • FR

Les langues disponibles

 • FRANÇAIS, page 28

Liens rapides

DCM120
USER MANUAL
HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DO UTILIZADOR
CAT III 600 V
3
15
27
40
53
67
80

Publicité

Table des Matières
loading

Sommaire des Matières pour Velleman DCM120

 • Page 1 DCM120 CAT III 600 V USER MANUAL HANDLEIDING MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DO UTILIZADOR...
 • Page 2 DCM120 V. 04 – 25/02/2020 ©Velleman nv...
 • Page 3: Used Symbols

  Respect the local environmental rules. If in doubt, contact your local waste disposal authorities. Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.
 • Page 4: General Guidelines

  DCM120 3. General Guidelines Refer to the Velleman ® Service and Quality Warranty on the last pages of this manual. This symbol indicates: Read instructions Not reading the instructions and manual can lead to damage, injury or death. This symbol indicates: Danger...
 • Page 5: During Use

  DCM120 This is an installation category CAT III measuring instrument. Refer to §7 Overvoltage/installation category. Read this addendum and the manual thoroughly. Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it. All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
 • Page 6: General Description

  DCM120 • Disconnect the test leads from the tested circuit before rotating the range selector in order to change functions. • When carrying out measurements on a TV set or switching power circuits, always remember that the meter may be damaged by any high amplitude voltage pulses at test points.
 • Page 7: Pollution Degree

  DCM120 The existing categories according EN 61010-1 are: A CAT I-rated meter is suitable for measurements on protected CAT I electronic circuits that are not directly connected to mains power, e.g. electronics circuits, control signals… A CAT II-rated meter is suitable for measurements in CAT I-...
 • Page 8 DCM120 Pollution Conductive pollution occurs, or dry nonconductive pollution degree 3 occurs that becomes conductive due to condensation that is to be expected. (industrial environments and environments exposed to outside air - but not in contact with precipitation) Pollution The pollution generates persistent conductivity caused by degree 4 conductive dust or by rain or snow.
 • Page 9 DCM120 9.1 AC VOLTAGE Do not measure circuits that may contain voltages > 600 V AC or DC range resolution accuracy 0.001 V 20 V 0.01 V ± (1.0 % + 5) 200 V 0.1 V 600 V ± (1.2 % + 5) Impedance: 10 MΩ, max.
 • Page 10 DCM120 9.4 RESISTANCE Do not conduct resistance measurements on live circuits range resolution accuracy 200 Ω 0.1 Ω ± (1.0 % + 10) 2 kΩ 0.001 kΩ 20 kΩ 0.01 kΩ ± (0.8 % + 5) 200 kΩ 0.1 kΩ...
 • Page 11: Dc Voltage Measurement

  DCM120 10. Operation 10.1 AC VOLTAGE MEASUREMENT Do not measure circuits that may contain voltages > 600 V AC or DC Use extreme caution when measuring voltages higher than 60 VDC or 30 VAC rms. Always place your fingers behind the protective edges of the test probes while measuring! Connect the black test lead to the “COM”...
 • Page 12: Resistance Measurement

  DCM120 Close the clamp and read the current value on the LCD display. Notes • Before measurement, disconnect the test leads from the meter. • An over-range is indicated by OL. 10.4 LPF (LOW PASS FILTER) MEASUREMENT Do not measure circuits that may contain voltages > 600 V AC or DC Use extreme caution when measuring voltages higher than 60 VDC or 30 VAC rms.
 • Page 13: Continuity Test

  DCM120 Connect the test leads across the source under measurement. Read the value on the LCD display. 10.7 CONTINUITY TEST Do not conduct continuity measurements on live circuits. Make sure all capacitors in the circuit are depleted. Connect the black test lead to the “COM” jack and the red test lead to the input jack.
 • Page 14: Battery Replacement

  The information in this manual is subject to change without prior notice. © COPYRIGHT NOTICE The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.
 • Page 15: Gebruikte Symbolen

  DCM120 HANDLEIDING 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval;...
 • Page 16: Algemene Richtlijnen

  DCM120 Continuïteit 3. Algemene richtlijnen Raadpleeg de Velleman ® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze handleiding. Dit symbool betekent: Instructies lezen Het niet lezen van deze instructies en de handleiding kan leiden tot beschadiging, letsel of de dood. Dit symbool betekent: Gevaar...
 • Page 17 DCM120 Elektrocutiegevaar tijdens het gebruik van deze multimeter. Wees voorzichtig tijdens het meten van een circuit onder spanning. Er zijn geen onderdelen in het toestel die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Contacteer uw verdeler voor eventuele reserveonderdelen. Dit toestel valt onder installatiecategorie CAT III. Zie §7 Overspanning-/installatiecategorie.
 • Page 18: Tijdens Het Gebruik

  DCM120 5. Tijdens het gebruik Elektrocutiegevaar tijdens het gebruik van deze multimeter. Wees voorzichtig tijdens het meten van een circuit onder spanning. • Overschrijd nooit de grenswaarden. Deze waarde wordt afzonderlijk in de technische gegevens van elk meetbereik vermeld. •...
 • Page 19 DCM120 Functieschakelaar Achtergrondverlichting Display 3 ½ digits 10. Functieknoppen 11. Ingangsaansluitingen 7. Overspannings-/installatiecategorie DMM’s worden opgedeeld volgens het risico op en de ernst van spanningspieken die kunnen optreden op het meetpunt. Spanningspieken zijn kortstondige uitbarstingen van energie die geïnduceerd worden in een systeem door bv.
 • Page 20: Specificaties

  DCM120 8. Vervuilingsgraad IEC 61010-1 specificeert de algemene veiligheidsvoorschriften voor de verschillende omgevingstypes. Omgevingen met een hogere vervuilingsgraad hebben een betere bescherming nodig tegen mogelijke invloeden van de verschillende types vervuiling die in deze omgeving kunnen voorkomen. Deze bescherming hangt hoofdzakelijk af van de isolatie en de eigenschappen van de behuizing.
 • Page 21 DCM120 IP-waarde ................. IP20 spanning ................. 600 V voeding ........3 x 1.5 V AAA/LR03 (meegelev.) display ............LCD, 1999 counts afmetingen display ........... 24 x 37 mm buiten meetbereik ..............ja continuïteitszoemer ..............ja diodetest ................ja batterij-laag-indicatie .............. ja bereikinstelling ..........
 • Page 22: Diode + Continuïteit

  DCM120 9.3 WISSELSTROOM Meet niet in circuits met spanningen > 600 V AC of DC bereik resolutie nauwkeurigheid 0.001 A 20 A 0.01 A ± (2.5 % + 10) 200 A 0.1 A 600 A Frequentiebereik: TRMS 40 Hz-1000 Hz 9.4 WEERSTAND...
 • Page 23 DCM120 9.6 TEMPERATUUR bereik -20 °C - 1000 °C resolutie 1 °C -20 °C - 0 °C ± (5.0 % + 4) nauwkeurigheid 0 °C - 400 °C ± (2.0 % + 3) 400 °C - 1000 °C ± (3.0 % + 3) bereik 0 °F - 1800 °F...
 • Page 24: Stroom Meten

  DCM120 Sluit het zwarte meetsnoer aan op de "COM"-bus en het rode meetsnoer op de ingangsaansluiting. Zet de draaischakelaar op " ”. Sluit de meetsnoeren aan op de bron die u wilt meten. De gemeten waarde wordt op de display weergegeven.
 • Page 25: Continuïteitsmeting

  DCM120 Zet de draaischakelaar op “  ”. Druk op SEL om de “” meting te selecteren. Sluit de meetsnoeren aan op de bron die u wilt meten. De gemeten waarde wordt op de display weergegeven. Opmerkingen • Zorg ervoor dat bij weerstandsmetingen geen spanning meer op het circuit staat en condensatoren volledig ontladen zijn.
 • Page 26: Batterijen Vervangen

  DCM120 10.9 CONTACTLOZE SPANNINGSMETING (NCV) Externe storingsbronnen kunnen leiden tot instabiele aanduiding en/of meetfouten. Gebruik deze resultaten dus alleen als referentie. Zet de draaischakelaar op “NCV”. Houd het bovenste gedeelte van het toestel tegen de bron die u wilt meten. De led knippert en een signaal weerklinkt wanneer er spanning gedetecteerd wordt.
 • Page 27: Problemen En Oplossingen

  (tip: vermindert de lichtsterkte van de achtergrondverlichting/LCD-display, dan is de batterij bijna leeg). Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu.
 • Page 28: Symboles Utilisés

  Fusible Condensateur Diode Continuité 3. Directives générales Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman ® en fin de ce mode d'emploi. Ce symbole indique : Lire les instructions Ne pas lire les instructions ou le mode d'emploi peut causer des endommagements ou blessures, ou entraîner la mort.
 • Page 29 DCM120 Ce symbole indique : Attention; Information importante La négligence de cette information peut engendrer une situation dangereuse. AVERTISSEMENT : Pour éviter des chocs électriques, toujours déconnecter les cordons de mesure avant d'ouvrir le boîtier. Pour éviter le risque d'incendie, n'utiliser que des fusibles ayant les spécifications indiquées dans ce mode d'emploi.
 • Page 30: Entretien

  DCM120 N’utiliser l'appareil qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie. La garantie ne se s’applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
 • Page 31: Description Générale

  DCM120 • Ne jamais effectuer des mesures de résistance, de diode ou de continuité sur des circuits sous tension. S'assurer que tous les condensateurs dans le circuit sont déchargés. • Toujours placer les doigts derrière la collerette de protection lors de l’utilisation (voir Description générale, n°...
 • Page 32: Degré De Pollution

  DCM120 Un multimètre classé CAT II convient au mesurage dans un environnement CAT I, d’appareils monophasés connectés au secteur électrique par moyen d’une fiche et de circuits dans un environnement domestique normal, à condition que le circuit se trouve à une distance minimale de 10 m d’un environnement CAT III ou de 20 m d’un environnement CAT IV.
 • Page 33 DCM120 Degré de Pollution conductrice ou pollution sèche et non conductrice pollution 3 pouvant devenir conductrice à cause de condensation. (environnement industriel ou environnement expose au plein air mais à l’abri des précipitations) Degré de Pollution générant une conductivité persistante causée par de pollution 4 la poussière conductrice, ou par la pluie ou la neige.
 • Page 34: Tension Alternative

  DCM120 température de stockage température ..........de -20 °C à 60 °C humidité ............< 90 % RH sonde de mesure ..CAT III 1000 V/CAT IV 600 V, 10 A; L = 84 cm 9.1 TENSION ALTERNATIVE Ne pas effectuer des mesures dans un circuit pouvant avoir une tension >...
 • Page 35: Diode + Continuité

  DCM120 9.4 RÉSISTANCE Ne pas effectuer des mesures de résistance sur un circuit sous tension plage résolution précision 200 Ω 0.1 Ω ± (1.0 % + 10) 2 kΩ 0.001 kΩ 20 kΩ 0.01 kΩ ± (0.8 % + 5) 200 kΩ...
 • Page 36: Mesurer La Tension Ca

  DCM120 10. Emploi 10.1 MESURER LA TENSION CA Ne pas effectuer des mesures dans un circuit pouvant avoir une tension > 600 V CA ou CC Être extrêmement prudent lors d’une mesure d’une tension > 60 VCC ou 30 VCA rms.
 • Page 37: Mesurer La Résistance

  DCM120 Fermer les mâchoires de la pince et lire la valeur affichée sur l’écran LCD. Notes • Déconnecter les cordons de mesure avant de procéder à une mesure. • OL s'affiche à l'écran pour indiquer que la plage a été dépassée.
 • Page 38: Mesurer La Continuité

  DCM120 Régler le bouton rotatif sur "  ”. Appuyer sur SEL pour sélectionner la mesure " ”. Connecter les cordons de mesure en parallèle sur la source à mesurer. La valeur de mesure s'affiche sur l'écran LCD. 10.7 MESURER LA CONTINUITÉ...
 • Page 39: Remplacer Les Piles

  DCM120 10.10 AUTO POWER OFF Après environ 15 minutes d'inactivité, l'appareil s'éteint automatiquement. 10.11 DATA HOLD Appuyer sur HOLD pour geler la valeur affichée. Appuyer à nouveau pour quitter. 10.12 MAX HOLD Appuyer sur MAX pour afficher la valeur de mesure maximale. Appuyer à...
 • Page 40: Problèmes Et Solutions

  être modifiés sans notification préalable. © DROITS D’AUTEUR Velleman SA est l’ayant droit des droits d’auteur de ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode d'emploi par quelque procédé...
 • Page 41: Símbolos Utilizados

  Fusible Condensador Diodo Continuidad 3. Normas generales Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman ® al final de este manual del usuario. Este símbolo indica: Leer las instrucciones Si no lee las instrucciones o el manual del usuario puede dañar el aparato o sufrir heridas, incluso morir.
 • Page 42 DCM120 Este símbolo indica: Advertencia; información importante La negligencia de esta información puede causar una situación peligrosa. ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, siempre desconecte las puntas de prueba antes de abrir la caja. Para evitar cualquier riesgo de incendio, utilice sólo fusibles con las especificaciones idénticas a las mencionadas en este manual del...
 • Page 43: Durante El Uso

  DCM120 Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual Su uso incorrecto anula la garantía completamente. Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será...
 • Page 44: Descripción General

  DCM120 • No mida resistencias, diodos o continuidad en circuitos bajo tensión. Asegúrese de que todos los condensadores estén completamente descargados. • Ponga siempre sus dedos detrás de la barrera de protección (consulte la Descripción General, n°. 12). • Respete siempre las normas de seguridad locales y nacionales. Lleve puesto equipo de protección personal (p.ej.
 • Page 45 DCM120 Un DMM de la categoría CAT II es apto para la medición en un ambiente CAT I, aparatos monofásicos conectados a la red eléctrica con un conector y circuitos en un ambiente doméstico normal, a condición de que el circuito esté a una distancia mínima de 10 m de un ambiente CAT III o 20 m de un ambiente CAT IV.
 • Page 46 DCM120 Grado de Contaminación conductora o contaminación seca y no contaminación conductora puede volverse conductora a causa de la condensación (ambiente industrial o ambiente expuesto al aire libre pero lejos del alcance de precipitaciones). Grado de Contaminación que genera una conducción persistente contaminación...
 • Page 47 DCM120 9.1 TENSIÓN AC No efectúe mediciones en un circuito que pueda tener una tensión > 600 V. alcance resolución precisión 0.001 V 20 V 0.01 V ± (1.0 % + 5) 200 V 0.1 V 600 V ± (1.2 % + 5) Impedancia: 10 MΩ, tensión de entrada máx.: 600 VDC o AC rms...
 • Page 48 DCM120 9.4 resistencia Nunca efectúe mediciones de resistencia en un circuito bajo tensión rango resolución precisión 200 Ω 0.1 Ω ± (1.0 % + 10) 2 kΩ 0.001 kΩ 20 kΩ 0.01 kΩ ± (0.8 % + 5) 200 kΩ...
 • Page 49: Medir La Tensión Ac

  DCM120 10. Funcionamiento 10.1 MEDIR LA TENSIÓN AC No efectúe mediciones en un circuito que pueda tener una tensión > 600 V. Sea extremadamente cuidadoso al medir una tensión > 60 VCC o > 30 VCA rms. ¡Ponga siempre sus dedos detrás de la barrera de protección! Conecte la punta de prueba roja al borne de entrada y la punta de prueba negra al borne "COM".
 • Page 50 DCM120 Observaciones • Antes de efectuar una medición, desconecte las puntas de prueba del aparato. • En caso de sobre rango, OL se visualizará en la pantalla. 10.4 FILTRO PASO BAJO No efectúe mediciones en un circuito que pueda tener una tensión >...
 • Page 51: Prueba De Continuidad

  DCM120 10.6 medición de diodos No mida el diodo en un circuito bajo tensión. Asegúrese de que todos los condensadores estén completamente descargados. Conecte la punta de prueba roja al borne de entrada y la punta de prueba negra al borne "COM".
 • Page 52 DCM120 La señal se visualizará en la pantalla LCD. 10.10 DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA El aparato se desactivará automáticamente después de 15 minutos de inactividad. 10.11 RETENCIÓN DE LECTURA (DATA HOLD) Pulse el botón HOLD para fijar el valor en la pantalla. Vuelva a pulsar para salir.
 • Page 53: Solución De Problemas

  © DERECHOS DE AUTOR Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright.
 • Page 54: Verwendete Symbole

  DCM120 2. Verwendete Symbole AC (Wechselstrom) DC (Gleichstrom) Sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom Stromschlaggefahr. Es kann eine potentiell gefährliche Spannung anliegen. ACHTUNG: Risiko auf Gefahr, lesen Sie die Sicherheitshinweise. Achtung: Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.
 • Page 55 DCM120 Dieses Symbol bedeutet: Achtung; wichtige Informationen Das Nichtbeachten dieser Informationen, kann zu gefährlichen Situationen führen. ACHTUNG: Um Stromschläge zu vermeiden, trennen Sie die Messleitungen immer vom Messkreis und vom Gerät, bevor Sie das Gehäuse öffnen. Um Brandgefahr zu vermeiden, verwenden Sie nur Sicherungen des gleichen Typs (siehe technische Daten).
 • Page 56: Während Des Gebrauchs

  DCM120 Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung. Bei unsachgemäßem Gebrauch erlischt den Garantieanspruch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Die Anwendung um und das Entfernen von nicht isolierten gefährlichen stromführenden Leitern ist zulässig.
 • Page 57: Allgemeine Beschreibung

  DCM120 • Führen Sie niemals Widerstands-, Diodenmessungen oder Durchgangsprüfungen an spannungsführenden Schaltungen durch. Beachten Sie, dass alle Kondensatoren völlig entladen sind. • Halten Sie die Finger beim Messen immer hinter den Fingerschutz (siehe Allgemeine Beschreibung, Nr. 12). • Respektieren Sie die lokalen und landesweiten Sicherheitsvorschriften.
 • Page 58 DCM120 Ein CAT II-Multimeter eignet sich für Messungen in CAT I- Umgebungen und an einphasigen Geräten, die über einen Stecker mit dem Netz verbunden sind, unter der Bedingung, dass der Kreis mindestens 10 m von einer CAT III-Umgebung und min. 20 m einer CAT IV-Quelle entfernt ist.
 • Page 59: Technische Daten

  DCM120 Verschmutzungsgrad Es gibt nur nichtleitende Verschmutzung. Gelegentlich muss mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Kondensation gerechnet werden (häusliche und Büro- Umgebungen gehören zu dieser Kategorie) Verschmutzungsgrad Es tritt leitfähige Verschmutzung oder trockene, nichtleitende Verschmutzung, die leitfähig wird, da Kondensation entsteht, auf (industrielle Umgebungen...
 • Page 60 DCM120 Diodentest................ja Batteriewechselanzeige ............ja Bereichswahl ..........automatisch / manuell Data-Hold-Funktion ..............ja Hintergrundbeleuchtung ............ja automatische Abschaltung ............ja Abmessungen ..........194 x 72 x 35 mm Gewicht (mit Batterie) ............230 g Lagertemperatur & -Feuchte Temperatur ..........-20 °C bis 60 °C Feuchte ..............
 • Page 61 DCM120 9.3 WECHSELSTROM (AC) Nehmen Sie keine Schaltkreismessungen vor, wenn die Spannung > 600 V ist. Bereich Auflösung Genauigkeit 0,001 A 20 A 0.01 A ± (2.5 % + 10) 200 A 0.1 A 600 A Frequenzbereich: TRMS 40 Hz-1000 Hz 9.4 WIDERSTAND...
 • Page 62 DCM120 9.6 TEMPERATUR Bereich -20 °C - 1000 °C Auflösung 1 °C -20 °C - 0 °C ± (5.0 % + 4) Genauigkeit 0 °C - 400 °C ± (2.0 % + 3) 400 °C - 1000 °C ± (3.0 % + 3) Bereich 0 °F - 1800 °F...
 • Page 63 DCM120 Stecken Sie die rote Messleitung in die Eingangsbuchse und die schwarze Messleitung in die "COM"-Buchse. Stellen Sie den Wahlschalter auf “ ”. Verbinden Sie die Messleitungen mit der Quelle, die Sie messen möchten. Der Messwert wird im LCD-Display angezeigt.
 • Page 64 DCM120 10.5 WIDERSTANDSMESSUNG Führen Sie keine Widerstandsmessungen an Schaltungen, die unter Spannung stehen, durch. Beachten Sie, dass alle Kondensatoren völlig entladen sind. Stecken Sie die rote Messleitung in die Eingangsbuchse und die schwarze Messleitung in die "COM"-Buchse. Stellen Sie den Wahlschalter auf “...
 • Page 65: Automatische Abschaltung

  DCM120 10.8 TEMPERATURMESSUNG Stecken Sie die schwarze Messleitung in die “COM”-Buchse und die rote Messleitung des K-Typ-Fühlers in die Eingangsbuchse. Stellen Sie den Wahlschalter auf “°C/°F”. Drücken Sie die Wahltaste und wählen Sie "°C” oder “°F". Halten Sie die Spitze der Temperaturprobe an der Quelle, die Sie messen möchten.
 • Page 66 (Hinweis: Verringert sich die Intensität der Hintergrundbeleuchtung/des LCD-Displays, dann ist die Batterie schwach) Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie hier: www.velleman.eu.
 • Page 67: Instrukcja Obsługi

  W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym organem odpowiedzialnym za utylizację odpadów. Dziękujemy za zakup produktu Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Nie montować ani nie używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone podczas transportu - należy skontaktować...
 • Page 68: Informacje Ogólne

  DCM120 Dioda Ciągłość 3. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w części Usługi i gwarancja jakości Velleman ® na końcu niniejszej instrukcji. Ten symbol wskazuje: Należy zapoznać się z instrukcją obsługi Nieznajomość instrukcji obsługi może prowadzić do uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci.
 • Page 69 DCM120 cieczami. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Patrz §8 Stopień zanieczyszczenia. Chronić urządzenie przed dziećmi i nieupoważnionymi użytkownikami. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas pracy z urządzeniem. Podczas pomiaru parametrów obwodów znajdujących się pod napięciem należy zachować szczególną ostrożność.
 • Page 70: Podczas Użytkowania

  DCM120 Instrukcje dotyczące wymiany baterii lub bezpiecznika znajdują się w §11 Wymiana baterii i bezpieczników. Do czyszczenia miernika nie stosować materiałów ściernych ani rozpuszczalników. Używać wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu. 5. Podczas użytkowania Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas pracy z urządzeniem.
 • Page 71 DCM120 6. Informacje ogólne Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji: Czujnik NCV Cęgi Latarka Kontrolka LED NCV Przełącznik latarki Przycisk otwierający cęgi Przycisk wyboru Przycisk podświetlenia Wyświetlacz 3 ½ cyfry 10. Przyciski funkcyjne 11. Gniazda wejściowe 7. Kategoria przepięciowa/instalacji Multimetry cyfrowe są...
 • Page 72 DCM120 Uwaga: Niniejsze urządzenie zaprojektowano zgodnie z normą EN 61010-1, kategoria instalacyjna III (KAT. III) 600 V. Oznacza to, że obowiązują pewne ograniczenia w zakresie stosowania urządzenia, związane z napięciem i wzrostami napięcia, które mogą wystąpić w stosowanych układach. Patrz powyższa tabela.
 • Page 73 DCM120 9. Specyfikacja Urządzenie nie jest skalibrowane fabrycznie! Przepisy dotyczące środowiska pracy: Przyrząd ten może być stosowany wyłącznie do pomiarów w środowiskach kategorii I, II i III (patrz §7). Przyrząd może być stosowany wyłącznie w środowiskach o stopniu zanieczyszczenia 2 (patrz §8).
 • Page 74 DCM120 9.2 NAPIĘCIE DC Nie dokonywać pomiaru obwodów, które mogą znajdować się pod napięciem > 600 V AC lub DC. zakres rozdzielczość dokładność 200 mV 0,1 mV ± (0,5 % + 3) 0,001 V 20 V 0,01 V ± (0,8 % + 5)
 • Page 75: Pomiar Napięcia Ac

  DCM120 9.5 POMIAR PARAMETRÓW DIOD + CIĄGŁOŚCI Z SYGNALIZACJĄ DŹWIĘKOWĄ Nie dokonywać pomiarów parametrów diod ani ciągłości w obwodach znajdujących się pod napięciem. zakres funkcja wyświetla przybliżone napięcie przewodzenia diody, napięcie wsteczne wskazuje OL wbudowany brzęczyk włącza się przy rezystancji < 30 Ω...
 • Page 76: Pomiar Napięcia Dc

  DCM120 Podłączyć przewody pomiarowe do mierzonego źródła. Odczytać wartość napięcia na wyświetlaczu LCD. 10.2 POMIAR NAPIĘCIA DC Nie dokonywać pomiaru obwodów, które mogą znajdować się pod napięciem > 600 V AC lub DC. Zachować szczególną ostrożność podczas pomiarów napięcia o wartościach przekraczających 60 VDC lub 30 VAC rms.
 • Page 77: Pomiar Rezystancji

  DCM120 Podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda “COM”, a czerwony do gniazda wejściowego. Ustawić przycisk wyboru w żądanej pozycji “LPF”. Podłączyć przewody pomiarowe do mierzonego źródła. Odczytać wartość napięcia na wyświetlaczu LCD. 10.5 POMIAR REZYSTANCJI Nie dokonywać pomiarów rezystancji w obwodach znajdujących się...
 • Page 78: Pomiar Temperatury

  DCM120 Nacisnąć przycisk wyboru, aby wybrać pomiar “ ”. Podłączyć przewody pomiarowe do dwóch punktów testowanego obwodu. Jeśli obwód jest ciągły, wbudowany brzęczyk wyemituje sygnał dźwiękowy. 10.8 POMIAR TEMPERATURY Podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda “COM”, a czerwoną końcówkę sondy temperatury typu K do gniazda wejściowego.
 • Page 79: Wykrywanie I Usuwanie Usterek

  © INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest firma Velleman nv. Wszelkie prawa są zastrzeżone na całym świecie. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, powielana, tłumaczona ani przenoszona na jakikolwiek nośnik elektroniczny (lub w inny sposób) bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
 • Page 80 DCM120 MANUAL DO UTILIZADOR 1. Introdução Aos cidadãos da União Europeia Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não coloque a unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo municipal;...
 • Page 81: Normas Gerais

  DCM120 Díodo Continuidade 3. Normas gerais Consulte a Garantia de Serviço e Qualidade Velleman ® na parte final deste manual do utilizador. Este símbolo indica: Ler as instruções Não ler as instruções ou o manual pode levar à ocorrência de danos, lesões ou até...
 • Page 82 DCM120 Risco de choque eléctrico durante o funcionamento. Tenha muito cuidado ao medir circuitos sob tensão. O utilizador não terá de fazer a manutenção das peças. Contacte um agente autorizado para assistência e/ou peças de substituição. Este é um instrumento de medição de categoria de instalação CAT III.
 • Page 83: Durante A Utilização

  DCM120 5. Durante a Utilização Risco de choque eléctrico durante o funcionamento. Tenha muito cuidado ao medir circuitos sob tensão. • Nunca exceda os valores máximo recomendados. O valor máximo é indicado separadamente nas especificações para cada nível de medição.
 • Page 84 DCM120 Visor Dígitos 3 ½ 10. Botões de função 11. Tomadas de entrada 7. Categorias de sobretensão/instalação Os multímetros são classificados segundo o risco e a gravidade das sobretensões transitórias que podem ocorrer nas pontas de teste. Uma sobretensão transitória é um aumento curto da tensão induzido por um sistema, por ex., a queda de um raio num poste de alta tensão.
 • Page 85: Especificações

  DCM120 8. Grau de contaminação A norma IEC 61010-1 especifica os diferentes tipos de contaminação ambiental. Cada tipo necessita do seu próprio nível de protecção para garantir segurança. Um ambiente rugoso necessita de um nível de protecção mais severo. O nível de protecção adaptado a um determinado ambiente depende do isolamento e da qualidade da caixa.
 • Page 86 DCM120 grau de proteção IP ............IP20 voltagem ................. 600 V alimentação ......... 3 x 1.5 V AAA/LR03 (incl.) ecrã ............. LCD, contagem até 1999 dimensões do visor ........... 24 x 37 mm acima do limite ..............sim indicador sonoro de continuidade ..........sim teste de díodos ..............
 • Page 87 DCM120 9.3 CORRENTE AC Não meça circuitos que possam ter tensões > 600 V CA ou CC amplitude resolução precisão 0,001 A 20 A 0,01 A ± (2.5 % + 10) 200 A 0.1 A 600 A Amplitude de frequência: TRMS 40 Hz-1000 Hz 9.4 RESISTÊNCIA...
 • Page 88 DCM120 9.6 TEMPERATURA amplitude -20 °C - 1000 °C resolução 1 °C -20 °C - 0 °C ± (5.0 % + 4) precisão 0 °C - 400 °C ± (2.0 % + 3) 400 °C - 1000 °C ± (3.0 % + 3) amplitude 0 °F - 1800 °F...
 • Page 89: Medição Da Resistência

  DCM120 Ligue o cabo de teste preto na entrada “COM” e o cabo de teste vermelho na tomada de entrada. Coloque o botão de seleção na posição “ " desejada. Ligue os cabos de teste à fonte a ser medida.
 • Page 90: Teste De Continuidade

  DCM120 Pressione o botão de função SEL para selecionar a medição “”. Ligue os cabos de teste à fonte a ser medida. Leia o valor da tensão no visor LCD. Notas • Se a resistência a ser medida está ligada a um circuito, desligue a alimentação e descarregue todos os capacitores antes de ligar as...
 • Page 91: Substituição Das Pilhas

  DCM120 10.9 MEDIÇÃO NCV (TENSÃO SEM-CONTATO) Devido à interferência de fonte externas, esta função pode originar uma detecção incorreta da tensão. Use os resultados apenas como referência. Coloque o seletor na posição “NCV” desejada. Coloque a parte de cima do medidor em contato com a fonte a ser medida.
 • Page 92: Resolução De Problemas

  © DIREITOS DE AUTOR A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da...
 • Page 93 • Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van date of purchase. 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de • Velleman® can decide to replace an article with an equivalent oorspronkelijke aankoopdatum. article, or to refund the retail value totally or partially when the •...
 • Page 94 Velleman®; • tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler - se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el câbles, piles, etc. avant de retourner l’appareil. Un appareil aparato ya no está cubierto por la garantía.
 • Page 95 6 (sześć) Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden. miesięcy; • Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®- - Szkody wynikające ze źle zabezpieczonej wysyłki produktu; Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt - Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną...
 • Page 96 Wraz z niesprawnym sem a autorização de SA Velleman®; produktem należy dołączyć jasny i szczegółowy opis jego - despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho usterki, wady; não estiver coberto pela garantia. • Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę...

Ce manuel est également adapté pour:

Cat iii 600 v

Table des Matières