Télécharger Imprimer la page

SilverCrest SSM 550 D1 Mode D'emploi

Masquer les pouces Voir aussi pour SSM 550 D1:

Publicité

Les langues disponibles

Liens rapides

BLENDER SSM 550 D1
BLENDER
Operating instructions
BLENDER
Mode d'emploi
STANDMIXER
Bedienungsanleitung
IAN 273264
All manuals and user guides at all-guides.com
BLENDER
Betjeningsvejledning
BLENDER
Gebruiksaanwijzing

Publicité

loading

Sommaire des Matières pour SilverCrest SSM 550 D1

 • Page 1 All manuals and user guides at all-guides.com BLENDER SSM 550 D1 BLENDER BLENDER Operating instructions Betjeningsvejledning BLENDER BLENDER Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing STANDMIXER Bedienungsanleitung IAN 273264...
 • Page 2 All manuals and user guides at all-guides.com Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.
 • Page 3 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 4 Importer ........... . . 16 SSM 550 D1...
 • Page 5 Other parts may not be adequately suitable or safe! Package contents After unpacking, check to ensure all items are available. The package contains: ▯ Motor block, with power cable and plug ▯ Blender, with permanently assembled cutting blades ▯ ▯ Measuring cap ▯ Operating instructions SSM 550 D1...
 • Page 6 Arrange for defective power plugs and/or cables to be replaced ► as soon as possible by a qualified technician or by our Customer Service Department to avoid the risk of injury. SSM 550 D1...
 • Page 7 ► with the appliance. Never use the appliance for purposes other than those described ► in these instructions. The appliance should always be disconnected from the mains when ► not supervised and before assembly, disassembly or cleaning. SSM 550 D1...
 • Page 8 Otherwise, the appli- ance could overheat and/or the glass of the blender could crack! NEVER operate the appliance when it is empty, i.e. without ► ingredients in the blender attachment. SSM 550 D1...
 • Page 9 Before fitting the blender, always check to see that the appliance is switched off or that the power plug has been removed. – Before removing the blender , switch the appliance off, remove the power plug and wait for the motor to stop turning. SSM 550 D1...
 • Page 10 ► Do not insert cutlery items or mixing tools into the blender while the appliance is in use. There is a considerable risk of injury if these come into contact with the swiftly rotating cutting blades SSM 550 D1...
 • Page 11 When stirring firm or very viscous foods, it can be helpful to use the level Ice Crush/Clean to avoid a blocking of the cutting blades NOTE ► Do not use the appliance to grind crystals of cooking salt, refined sugar or white sugar. For example, to make powdered sugar. SSM 550 D1...
 • Page 12 50 ml orange juice ▯ ½ small tin of peaches with juice ▯ 125 ml ice cubes Crush the ice cubes using the level Ice Crush/Clean. Place all ingredients into the mixer and blend them together at level 3. SSM 550 D1...
 • Page 13 4 ice cubes Crush the ice cubes using the level Ice Crush/Clean. Wash the strawberries and remove the green parts. Liquidise them at level 2. Then add the other ingredients and mix everything together at level 1. SSM 550 D1...
 • Page 14 Adapt these recipe suggestions based on your personal experience. NOTE ► In cases of lactose intolerance, we recommend you use a lactose-free milk. Keep in mind, however, that lactose-free milk is a little sweeter. SSM 550 D1...
 • Page 15 In a case of stubborn soiling, the blender can also be cleaned in a dish- washer. To do this, always remove the blender , as described later. ■ Clean the lid and the measuring cap in a dishwasher or with the normal washing up. SSM 550 D1...
 • Page 16 Glass element Sealing ring Cutting blade Plastic element 1) Remove the blender from the motor block 2) Turn the plastic element of the blender anticlockwise, so that it can be separated from the glass element of the blender SSM 550 D1...
 • Page 17 1) If you do not intend to use the blender for an extended period, clean it thoroughly (see chapter “Cleaning”). 2) Wrap the power cable around the cable retainer on the base of the motor block 3) Store the blender in a cool and dry location. SSM 550 D1...
 • Page 18 Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 273264 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 273264 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SSM 550 D1...
 • Page 19 All manuals and user guides at all-guides.com Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSM 550 D1 SSM 550 D1...
 • Page 20 Importør ........... . 32 SSM 550 D1...
 • Page 21 Andre dele egner sig muligvis ikke til maskinen og er ikke sikre nok! Pakkens indhold Kontrollér efter udpakning, at alle dele følger med. Følgende skal forefindes: ▯ motorblok, med strømkabel og strømstik ▯ kande med fast monteret skærekniv ▯ låg ▯ påfyldningslåg ▯ betjeningsvejledning SSM 550 D1...
 • Page 22 Sørg for, at el-ledningen aldrig bliver våd eller fugtig under brug. ► Læg ledningen, så den ikke klemmes eller på anden måde beska- diges. Lad omgående defekte stik eller kabler udskifte af en reparatør, ► så farlige situationer undgås. SSM 550 D1...
 • Page 23 Misbrug ikke produktet til andre formål end dem, der er beskrevet ► i denne vejledning. Hvis produktet ikke er under opsyn, skal det altid afbrydes fra ► strømforsyningen, før det samles, skilles ad eller rengøres. SSM 550 D1...
 • Page 24 Fyld aldrig kogende væske i blenderkanden! Lad først væsken køle ► ned til håndvarm temperatur. Ellers kan maskinen overophedes og blenderens glaskande sprænges! Brug aldrig maskinen, når den er tom – altså uden ingredienser ► i blandebeholderen. SSM 550 D1...
 • Page 25 – Kontrollér altid, at maskinen er slukket eller strømstikket trukket ud, før du sætter kanden på. – Sluk først, træk strømstikket ud, og vent, indtil motoren står stille, før du tager kanden SSM 550 D1...
 • Page 26 . Fødevarerne kan flyve ud med høj hastighed! ► Stik aldrig bestik eller røregenstande ned i blenderkanden , så længe maskinen er i funktion. Der er stor fare for tilskadekomst, hvis disse genstan- de rører ved knivene , som drejer sig meget hurtigt! SSM 550 D1...
 • Page 27 Hvis du vil røre faste eller meget tyktflydende fødevarer, kan det være en fordel at anvende trinnet Ice Crush/Clean, så skærekniven ikke sætter sig fast. BEMÆRK ► Brug ikke maskinen til at fremstille f.eks. stødt melis ved at findele kogesalt, raffineret sukker eller hvidt sukker. SSM 550 D1...
 • Page 28 125 ml ananassaft ▯ 60 ml papayasaft ▯ 50 ml appelsinsaft ▯ ½ lille dåse ferskner med saft ▯ 125 ml isterninger Knus isterningerne på trinet Crush/Clean. Hæld alle ingredienserne i blenderen, og bland dem kort på trin 3. SSM 550 D1...
 • Page 29 200 g jordbær ▯ 300 ml æblejuice ▯ 4 isterninger Knus isterningerne på trinet Crush/Clean. Vask jordbærrene, og fjern det grønne. Purer dem på trin 2. Tilsæt derefter resten af ingredienserne, og bland det hele på trin 1. SSM 550 D1...
 • Page 30 Opskrifter uden garanti. Alle ingrediens- og tilberedningsoplysninger er vejledende. Supplér disse opskriftsforslag med dine egne erfaringer. BEMÆRK ► Ved intolerans over for laktose anbefales det at bruge laktosefri mælk. Tænk dog på, at laktosefri mælk er lidt sødere. SSM 550 D1...
 • Page 31 ■ Hvis snavset sidder meget fast, kan du rengøre blenderkanden i opvaske- maskinen. Skil altid mixerdelen ad som beskrevet senere. ■ Rengør låget og påfyldningslåget i opvaskemaskinen eller ved normal opvask. SSM 550 D1...
 • Page 32 Hvis snavset ikke løsner sig, kan du løsne blender-kandens nederste plastdel med knivene fra blenderkandens glasdel: Glasdel Tætningsring Kniv Plastikdel 1) Tag blenderkanden af motorblokken 2) Drej plastdelen til mixerdelen mod urets retning, så den kan løsnes fra mixerdelens glasdele SSM 550 D1...
 • Page 33 Lad alle dele tørre godt, før du samler bordblenderen og anvender den igen. Opbevaring 1) Hvis du ikke anvender bordblenderen i længere tid, skal den rengøres grundigt (se kapitlet ”Rengøring”). 2) Vikl strømkablet omkring kabelopviklingen på motorblokkens bund. 3) Opbevar bordblenderen på et køligt, tørt sted. SSM 550 D1...
 • Page 34 Skader og mangler, der evt. allerede fandtes ved køb, skal anmeldes lige efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, skal evt. reparationer betales. Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 273264 Åbningstid for hotline: Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET) SSM 550 D1...
 • Page 35 All manuals and user guides at all-guides.com Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSM 550 D1...
 • Page 36 Importateur ..........48 SSM 550 D1...
 • Page 37 Vérifiez après déballage que toutes les pièces sont fournies. Les accessoires livrés sont les suivants : ▯ bloc moteur avec cordon d’alimentation et fiche secteur ▯ bol mixeur avec des lames montées ▯ couvercle ▯ bouchon doseur ▯ mode d’emploi SSM 550 D1...
 • Page 38 Disposez le cordon de manière à éviter qu'il ne soit coincé ou endommagé. Faites immédiatement remplacer la fiche secteur ou le cordon ► d'alimentation endommagé par un technicien spécialisé ou par le service après-vente afin d'éviter tout danger. SSM 550 D1...
 • Page 39 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce ► mode d'emploi. En cas d'absence de surveillance et avant l'assemblage, le désas- ► semblage ou le nettoyage, l'appareil doit toujours être débranché du secteur. SSM 550 D1...
 • Page 40 Laissez-les refroidir auparavant à température ambiante. Dans le cas contraire, l'appareil risque de surchauffer et le verre du bol mixeur risque d'éclater ! N'opérez jamais l'appareil lorsqu'il est vide, c'est-à-dire sans ► ingrédients dans le bol mixeur. SSM 550 D1...
 • Page 41 Avant de procéder au montage, assurez-vous que l’appareil est éteint ou que la fiche secteur est débranchée. – Éteignez tout d’abord l’appareil, débranchez la fiche secteur et atten- dez que le moteur soit arrêté complètement avant de déposer le bol mixeur SSM 550 D1...
 • Page 42 à l'extérieur ! ► N'introduisez pas de couvert ou d'ustensile pour remuer à l'intérieur du bol mixeur lorsque l'appareil est en marche. Vous risquez de graves blessures s'ils entrent en contact avec les lames en rotation rapide ! SSM 550 D1...
 • Page 43 Ice Crush/Clean pour éviter que les lames ne bloquent. REMARQUE ► N'utilisez pas l'appareil pour réduire la granularité du sel alimentaire, du sucre cristallisé ou du sucre blanc, par exemple pour obtenir du sucre en poudre. SSM 550 D1...
 • Page 44 ½ petite boîte de pêches dans leur jus ▯ 125 ml de glaçons Concassez les glaçons en mettant le mixeur sur le niveau Ice Crush/Clean. Mettez tous les ingrédients dans le mixeur et mélangez le tout à niveau 3. SSM 550 D1...
 • Page 45 Concassez les glaçons en mettant le mixeur sur le niveau Ice Crush/Clean. Lavez les fraises et retirez les morceaux verts. Réduisez-les en purée à niveau 2. Ajoutez ensuite les autres ingrédients et mélangez le tout à niveau 1. SSM 550 D1...
 • Page 46 Complétez ces proposi- tions de recette avec vos expériences personnelles. REMARQUE ► En cas d'intolérance au lactose, nous vous recommandons d'utiliser du lait sans lactose. Toutefois, n'oubliez pas que le lait sans lactose est un peu plus sucré. SSM 550 D1...
 • Page 47 En cas de saletés fortement incrustées, vous pouvez laver le bol mixeur au lave-vaisselle. Démontez toujours le bol mixeur , comme indiqué ci-après. ■ Nettoyez le couvercle et le bouchon doseur au lave-vaisselle ou avec la vaisselle normale. SSM 550 D1...
 • Page 48 Pièce en plastique 1) Déposez le bol mixeur du bloc moteur 2) Tourner la pièce en plastique du bol mixeur dans le sens antihoraire, en vérifiant qu’elle se détache de la pièce en verre du bol mixeur SSM 550 D1...
 • Page 49 1) Si vous laissez l’appareil inutilisé pendant une durée prolongée, nettoyez-le soigneusement (voir chapitre «Nettoyage»). 2) Enroulez le cordon d’alimentation autour de l’enroulement du cordon d’alimentation sur le bas du bloc-moteur 3) Rangez le batteur-mélangeur dans un endroit sec et frais. SSM 550 D1...
 • Page 50 Tous dommages et défauts éventuellement déjà présents à l’achat doivent être notifiés immédiatement après le déballage, au plus tard deux jours après la date d’achat. Toutes réparations effectuées après la période sous garantie sont payantes. SSM 550 D1...
 • Page 51 Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 273264 Heures de service de notre hotline : du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HEC) Importateur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSM 550 D1...
 • Page 52 Importeur ........... 64 SSM 550 D1...
 • Page 53 Inhoud van de verpakking Controleer de levering na het uitpakken op volledigheid. De inhoud van het pakket bestaat uit: ▯ Motorblok, met netsnoer en netstekker ▯ Mix-opzetstuk met vast gemonteerde snijmessen ▯ Deksel ▯ Vuldop ▯ Gebruiksaanwijzing SSM 550 D1...
 • Page 54 ► apparaat in bedrijf is. Leg het zo neer dat het niet beklemd raakt of anderszins beschadigd kan worden. Laat beschadigde netsnoeren of netstekkers onmiddellijk door ► deskundig personeel of de klantenservice vervangen, om gevaar te voorkomen. SSM 550 D1...
 • Page 55 Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan in deze ► gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat moet altijd van de stroom worden losgekoppeld in- ► dien er geen toezicht is, en voor montage, demontage of reiniging. SSM 550 D1...
 • Page 56 ► eerst afkoelen tot handwarme temperatuur. Anders kan het appa- raat oververhit raken en ook kan het glas van het mix-opzetstuk springen! Gebruik het apparaat nooit in lege toestand, d.w.z. zonder ingre- ► diënten in het mix-opzetstuk. SSM 550 D1...
 • Page 57 Vergewis u er vóór het bevestigen van dat het apparaat uitgeschakeld is of dat de netstekker uit het stopcontact is gehaald. – Schakel het apparaat eerst uit, haal de netstekker uit het stopcontact en wacht op stilstand van de motor, voordat u het mix-opzetstuk afneemt. SSM 550 D1...
 • Page 58 . Levensmiddelen kunnen er op hoge snelheid uitvliegen! ► Zet nooit bestek of dergelijke in het mix-opzetstuk wanneer het appa- raat in bedrijf is. Er is sprake van ernstig letselgevaar als deze het snel draaiende snijmes aanraken! SSM 550 D1...
 • Page 59 Ice Crush/Clean te gebruiken teneinde te voorkomen dat het snijmes vast komt te zitten. OPMERKING ► Het apparaat niet gebruiken om de korrels van keukenzout, geraffineerde suiker of basterdsuiker fijner te maken. Bijvoorbeeld om poedersuiker te maken. SSM 550 D1...
 • Page 60 ▯ 50 ml sinaasappelsap ▯ ½ klein blikje perzikken op sap ▯ 125 ml ijsklontjes Crush de ijsklontjes met de stand Ice Crush/Clean. Doe alle ingrediënten in de mixer en meng alles door elkaar op stand 3. SSM 550 D1...
 • Page 61 300 ml appelsap ▯ 4 ijsklontjes Crush de ijsklontjes met de stand Ice Crush/Clean. Was de aardbeien en verwijder het groen. Pureer ze op stand 2. Voeg dan de overige ingrediënten toe en mix alles op stand 1. SSM 550 D1...
 • Page 62 Vul deze receptsuggesties aan met uw persoonlijke bevindingen. OPMERKING ► In geval van lactose-intolerantie adviseren wij u lactosevrije melk te gebrui- ken. Houd er echter rekening mee dat lactosevrije melk iets zoeter is. SSM 550 D1...
 • Page 63 In geval van hardnekkige vervuiling kunt u het mix-opzetstuk ook in de afwasmachine reinigen. Demonteer het mix-opzetstuk daarvoor altijd, zoals later beschreven. ■ Reinig het deksel en de vuldop in de afwasmachine of tijdens het gebruikelijke afwassen. SSM 550 D1...
 • Page 64 Messen Plastic gedeelte 1) Haal het mix-opzetstuk van het motorblok 2) Draai het plastic gedeelte van het mix-opzetstuk tegen de wijzers van de klok in, zodat het van het glazen gedeelte van het mix-opzetstuk losgemaakt kan worden. SSM 550 D1...
 • Page 65 1) Mocht u de blender langere tijd niet meer gebruiken, reinig deze dan gron- dig (zie hoofdstuk “Reinigen”). 2) Wikkel het netsnoer om de kabelspoel op de voet van het motorblok 3) Bewaar de blender op een koele, droge plaats. SSM 550 D1...
 • Page 66 Eventuele schades en gebreken die reeds bij de koop aanwezig zijn, moeten direct na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na datum van aankoop. Na afloop van de garantieperiode worden alle reparaties die optreden in reke- ning gebracht. SSM 550 D1...
 • Page 67 E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 273264 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 273264 Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSM 550 D1...
 • Page 68 Importeur ........... 80 SSM 550 D1...
 • Page 69 Andere Teile sind möglicherweise nicht ausreichend geeignet oder sicher! Lieferumfang Kontrollieren Sie nach dem Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang enthalten ist: ▯ Motorblock, mit Netzkabel und Netzstecker ▯ Mixaufsatz, mit fest montiertem Schneidmesser ▯ Deckel ▯ Dosierkappe ▯ Bedienungsanleitung SSM 550 D1...
 • Page 70 Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass ► oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann. Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von ► autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden. SSM 550 D1...
 • Page 71 Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, als in die- ► ser Anleitung beschrieben. Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusam- ► menbau, dem Auseinander nehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen. SSM 550 D1...
 • Page 72 Mixaufsatz! Lassen Sie diese erst auf handwarme Temperatur abkühlen. Andernfalls kann das Gerät überhitzen und auch das Glas des Mixaufsatzes springen! Betreiben Sie das Gerät niemals im Leerzustand, d.h. ohne Zutaten ► im Mixaufsatz. SSM 550 D1...
 • Page 73 Vergewissern Sie sich vor dem Montieren stets, dass das Gerät ausgeschaltet oder der Netzstecker gezogen ist. – Schalten Sie erst aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie den Stillstand des Motors ab, bevor Sie den Mixaufsatz abnehmen. SSM 550 D1...
 • Page 74 . Es können Lebensmittelteile mit hoher Geschwindigkeit herausfliegen! ► Führen Sie niemals Besteckteile oder Rührgegenstände in den Mixaufsatz solange das Gerät in Betrieb ist. Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr, wenn diese das sich sehr schnell drehende Schneidmesser berühren! SSM 550 D1...
 • Page 75 Stufe Ice Crush/Clean zu verwenden, um ein Festsetzen des Schneidmessers zu verhindern. HINWEIS ► Benutzen Sie das Gerät nicht, um die Körnung von Speisesalz, Raffinade- zucker oder weißem Zucker zu verringern. Zum Beispiel, um Puderzucker herzustellen. SSM 550 D1...
 • Page 76 50 ml Orangensaft ▯ ½ kleine Dose Pfirsiche mit Saft ▯ 125 ml Eiswürfel Crushen Sie die Eiswürfel mit der Stufe Ice Crush/Clean. Geben Sie alle Zutaten in den Mixer und mischen Sie alles auf Stufe 3 durch. SSM 550 D1...
 • Page 77 Crushen Sie die Eiswürfel mit der Stufe Ice Crush/Clean. Waschen Sie die Erd- beeren und entfernen Sie das Grün. Pürieren Sie sie auf Stufe 2. Geben Sie dann die restlichen Zutaten hinzu und mixen Sie alles auf Stufe 1. SSM 550 D1...
 • Page 78 Rezepte ohne Gewähr. Alle Zutaten- und Zubereitungsangaben sind Anhaltswerte. Ergänzen Sie diese Rezeptvorschläge um Ihre persönlichen Erfahrungswerte. HINWEIS ► Bei Laktose-Intoleranz empfehlen wir Ihnen laktosefreie Milch zu verwenden. Bedenken Sie dabei jedoch, dass laktosefreie Milch ein wenig süßer ist. SSM 550 D1...
 • Page 79 Bei hartnäckiger Verschmutzung können Sie den Mixaufsatz auch in der Spülmaschine reinigen lassen. Demontieren Sie dafür immer den Mixaufsatz wie später beschrieben. ■ Reinigen Sie den Deckel und die Dosierkappe in der Spülmaschine oder beim normalen Geschirrspülen. SSM 550 D1...
 • Page 80 Schneidmesser vom Glasteil des Mixaufsatzes lösen: Glasteil Dichtungsring Messer Plastikteil 1) Nehmen Sie den Mixaufsatz vom Motorblock 2) Drehen Sie das Plastikteil des Mixaufsatzes gegen den Uhrzeigersinn, so dass es sich vom Glasteil des Mixaufsatzes lösen lässt. SSM 550 D1...
 • Page 81 1) Wenn Sie den Standmixer längere Zeit nicht verwenden, reinigen Sie ihn gründlich (siehe Kapitel „Reinigen“). 2) Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung am Boden des Motorblocks 3) Bewahren Sie den Standmixer an einem kühlen, trockenen Ort auf. SSM 550 D1...
 • Page 82 Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. SSM 550 D1...
 • Page 83 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 273264 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSM 550 D1...
 • Page 84 All manuals and user guides at all-guides.com KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 09 / 2015 · Ident.-No.: SSM550D1-082015-1 IAN 273264...