Télécharger Imprimer la page

Instrukcja Obsługi - Velleman VTLAMP8 Mode D'emploi

Publicité

Les langues disponibles
1.
Wstęp
Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.
Ważne informacje dotyczące środowiska.
Ten symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że wyrzucenie produktu
może być szkodliwe dla środowiska. Nie wyrzucaj urządzenia lub baterii do zbiorczego
śmietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników na urządzenia elektroniczne
lub skontaktuj się z firmą zajmującą się recyklingiem. Urządzenie możesz oddać
dystrybutorowi lub firmie zajmującej się recyklingiem. Postępuj zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa dotyczącymi środowiska.
Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów.
Dziękujemy za wybór produktu firmy Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi
przed użyciem. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu, prosimy o nie korzystanie z
niego i skontaktowanie się ze sprzedawcą.
2.
Instrukcje bezpieczeństwa
Chronić urządzenie przed dziećmi i nieupoważnionymi użytkownikami.
Nigdy nie pozostawiaj bez dozoru lampy na słońcu, a zwłaszcza z odsłoniętą soczewka.
Bezpośrednie działanie promieni słonecznych na soczewkę może spowodować ogniskowanie ich
i stworzyć bezpośrednie zagrożenie pożarowe. Zamknij osłonę soczewki po każdym użyciu.
Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić urządzenie przed
deszczem, wilgocią, rozpryskami i ściekającymi cieczami.
Nie stosować oprawy oświetleniowej z popękaną lub połamaną osłoną ochronną.
Natychmiast odłączyć zasilanie elektryczne. Osłona ochronna nie może być
wymieniana.
Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, a także podczas serwisowania i konserwacji, należy
odłączać zasilanie sieciowe. Kabel zasilający należy trzymać tylko za wtyczkę.
Uwaga: Jeśli zewnętrzny, elastyczny kabel lub przewód urządzenia jest uszkodzony, powinien
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przed wykwalifikowaną
osobę, aby uniknąć zagrożenia.
W urządzeniu nie występują części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W celu
uzyskania części serwisowych lub zamiennych należy skontaktować się z autoryzowanym
sprzedawcą.
3.
Informacje ogólne
Proszę zapoznać się z informacjami w części Velleman® usługi i gwarancja jakości na końcu
niniejszej instrukcji.
Chronić urządzenie przed zbyt wysoką temperaturą i pyłem.
Chronić urządzenie przed wstrząsami i użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Podczas obsługi urządzenia unikać stosowania siły.
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.
Wprowadzanie zmian w urządzeniu jest zabronione ze względów bezpieczeństwa. Należy pamiętać,
że uszkodzenia spowodowane przez zmiany wprowadzone przez użytkownika nie są objęte
gwarancją.
Urządzenie należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Używanie urządzenia niezgodnie z
przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia lub problemy.
V. 04 – 11/08/2016
VTLAMP8
INSTRUKCJA OBSŁUGI
13
©Velleman nv

Publicité

loading