Veiligheidsinstructies - Velleman ANTDVBT2 Notice D'emploi

Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

ANTDVBT2/ANTDVBT3 – ANTENNE VOOR MOBIELE DVB-T-ONTVANGST
1. Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen,
dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.
Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een
gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage.
U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel
beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer. Inhoud: 1 x antenne (ordercode
ANTDVBT2 (ruitantenne) of ANTDVBT3 (magnetische antenne)), montageclips (enkel voor ANTDVBT2) en deze
handleiding.
2. Technische specificaties
Frequentiebereik
ANTDVBT2
ANTDVBT3
Aansluiting
Impedantie
Versterking
Werktemperatuur
Kabel
VSWR
Afmetingen
ANTDVBT2
ANTDVBT3
Gewicht
ANTDVBT2
ANTDVBT3

3. Veiligheidsinstructies

• De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal
de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
• De gebruiker mag geen onderdelen vervangen. Laat dit toestel onderhouden door een ervaren technicus.
• Gebruik dit toestel niet terwijl u het voertuig bestuurt.
• Schakel het toestel uit en ontkoppel elke voedingsbron alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Maak
het toestel geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek. Gebruik geen alcohol of solvent.
• Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie.
• Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
ANTDVBT2/ANTDVBT3
UHF 470 ~ 860MHz
UHF 470 ~ 650MHz
F-connector (beschikbare converterpluggen naar IEC-connector:
ordercode CF11, CF17, CF18)
75
2.5dBi
-20°C ~ 75°C
3C2V, zwart
< 1.8
208mm (+/- 2mm) x 49mm
Ø 78mm x 135mm
33g
420g
- 5 -
VELLEMAN

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Antdvbt3

Table des Matières