Storingen En Alarmen - Brink 614687-F Manuel

Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles

Les langues disponibles

Vanaf serienummer BR2018-H-00025
Alarm LED
Controller
status
Display
Tekst
OFF
aan
S OFF
3 x
SENSUP
knipperen, 3
seconde uit
5 x
OUTDEF
knipperen, 3
seconde uit
9 x
WATER
knipperen, 3
seconde uit
15 x
HEATER
knipperen, 3
seconde uit
17 x
AIRFLW
knipperen, 3
seconde uit
Hoofdstuk 3 – Storingen en alarmen
Reden
Gemeten
buitentemperatuur
boven setpoint
TS04
Contact System
On/Off verbroken,
unit schakelt uit
Contact met SHC80
sensor is verbroken
T3 sensor defect
Geen verhoging
van kanaal RH%
(T1) na een
bepaalde
tijd
Heating fout
Geen luchtstroom
Evap controller
Actie
Herstel contact System On/Off, zie
wiring diagram TB3
Controleer bedrading SHC80, zo
nodig repareer, controleer het
groene lampje op de SCH80 sensor,
knippert het snel dan sensor
vervangen.
Controleer bedrading sensor, zo
nodig repareer.
- Controleer of de waterkraan open is.
Als de kraan open is en er is vraag
(buitentemperatuur onder de 12°C)
controleer het zeefje in de
aansluitkoppeling, deze moet schoon
zijn.
- Controleer werking waterklep. Maak
de zwarte toevoerslang los van het
knietje op de unit, en reset de unit door
de stekker uit en opnieuw in het
stopcontact te steken; als er water
uitkomt en de waterklep en dit stopt na
90sec dan is klep in orde, blijft het wate
stromen of komt er geen water uit de
slang dan is de waterklep defect,
vervang de waterklep. Werkt de
waterklep en het matrix wordt niet nat
nadat de klep geschakeld heeft dan is
het legionellafilter verstopt; vervang de
cassette.
Wordt het matrix wel nat en toch een
alarm, dan is het matrix vervuild en
dient de cassette vervangen te worden
Artnr.: 351025
Controleer de luchttemperatuur na
de bevochtiger (TS01), deze moet
>8ºC, zo niet dan is de heater defect.
Laat installateur heater vervangen.
Controleer of de WTW werkt.
Reset
Automatisch
Automatisch
Automatisch
Automatisch
Automatisch
Automatisch
5

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières