Télécharger Imprimer la page

Velleman ED91014 Notice D'emploi page 6

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

1. Inleiding
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd
het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2. Veiligheidsinstructies
De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding
en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier
rechtstreeks verband mee houden.
Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de garantie.
Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de
garantie.
Gebruik geschikt gereedschap dat beschadigd of vervormd is.
De meegeleverde pluggen en schroeven zijn enkel geschikt voor montage op baksteen, beton
of wanden in hardhout. Gebruik geen nylon pluggen voor beton bij montage op houten
wanden of staal. Neem contact op met een technicus in geval van twijfel.
Overschrijd nooit de maximale draagkracht van de beugel. Bescherm de beugel tegen schokken.
Vermijd brute kracht tijdens de bediening. Controleer de beugel elke twee maanden.
De installatie valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van Velleman Components nv. Volg de
installatie- en gebruikersinstructies van zowel de beugel als het monteren toestel (lcd- of
plasmascherm) zorgvuldig na.
De beugel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Bescherm de beugel tegen regen,
vochtigheid en opspattende vloeistoffen. Zorg ervoor dat het draagoppervlak het gewicht van de
beugel en het toestel kan dragen.
Houd vingers weg van scharnieren. Houd de beugel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
3. Algemene richtlijnen
Raadpleeg de Velleman
4. Eigenschappen
• voor lcd-schermen
• gemakkelijk te plaatsen
• conform VESA standaard 75/100 mm en 100/100 mm
• geleverd met alle nodige pluggen en schroeven voor montage en bevestiging
5. Installatie
Raadpleeg de figuren op pagina 2 en 3 van deze handleiding.
1) Plaats het profiel tegen de wand en markeer de installatiegaten.
1a) Bevestiging op baksteen of beton: boor gaten met een diameter van 8 mm en tot een diepte
van 50 mm. Plaats een nylon plug [H] in elk van de gaten en bevestig het profiel met de vier
schroeven [G]. Monteer de meegeleverde winkelhaak [I] zoals afgebeeld op pagina 2.
1b) Bevestiging op hout: boor blinde gaten met een diameter 3 mm en tot een diepte van 50 mm.
Bevestig het profiel met de vier schroeven [G]. Monteer de meegeleverde winkelhaak [I]
zoals afgebeeld op pagina 2.
2) Sluit het profiel onderaan en schuif de kabelgeleiders in het profiel.
3) Kantel de arm lichtjes en schuif hem in het profiel. Kik vast. Zorg dat het onderste gedeelte van
de arm op de winkelhaak [I] steunt. Sluit het profiel bovenaan.
4) Bevestig de schermbeugel aan het lcd- of plasmascherm zoals afgebeeld op pagina 3. Gebruik
schroeven [C], [D], [E] of [F], afhankelijk van het type scherm.
5) Schuif het scherm over de muurbeugel. Bevestig met de twee schroeven [J] en inbussleutel
[A].
6) Houd het scherm in de gewenste positie en span de drie inbusschroeven met de inbussleutel
aan [B].
Referencias Electrónica Embajadores:
18/12/2008
WB014 - WB015 - WB016
Gebruikershandleiding
®
service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze handleiding.
ED91014 (WB014) - ED91015 (WB015) - ED91016 (WB016)
6
© 2008 Velleman Components nv

Publicité

loading

Ce manuel est également adapté pour:

Ed91015Ed91016Wb014Wb015Wb016