Instrukcja Obsługi - Velleman HAA40 N Série Mode D'emploi

Publicité

Les langues disponibles
Table des Matières
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Wstęp
Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.
Ważne informacje dotyczące środowiska.
Ten symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu
wskazuje, że wyrzucenie produktu może być szkodliwe dla
środowiska. Nie wyrzucaj urządzenia lub baterii do zbiorczego
śmietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników
na urządzenia elektroniczne lub skontaktuj się z firmą zajmującą
się recyklingiem. Urządzenie możesz oddać dystrybutorowi lub
firmie zajmującej się recyklingiem. Postępuj zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa dotyczącymi środowiska.
Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z firmą zajmującą się
utylizacją odpadów.
2. Specyfikacja techniczna
wymiary
diody LED
napięcie znamionowe
napięcie robocze
prąd znamionowy
szybkość błysku
materiał
połączenia
długość
klasa IP
Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. Velleman NV nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia lub szkody wynikały z (błędne)
korzystanie z tego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego
produktu i najnowsza wersja tej instrukcji, odwiedź naszą stronę internetową
www.velleman.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
© INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI
Instrukcja ta jest własnością firmy Velleman NV i jest chroniona prawami
autorskimi. Wszystkie prawa są zastrzeżone na całym świecie. Żadna część tej
instrukcji nie może być kopiowana, przedrukowywana, tłumaczona lub konwertowana na
wszelkie nośniki elektronicznych lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody
właściciela praw autorskich.
V. 01 – 01/09/2015
HAA40xN/HAA100xN
HAA40xN
Ø 77 mm x 45.7 mm
15 białych diod LED
120 +/- 15 mA
czarny (-) / czerwony (+)
8
HAA100xN
Ø 100 mm x 75 mm
12 VDC
6 ~ 15 VDC
100 +/- 10 mA
80-100 / min.
ABS/akryl
AWG24
40 cm
IP20
©Velleman nv

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Haa100 n sérieHaa100an

Table des Matières