Gebruikershandleiding - Velleman HAA40 N Série Mode D'emploi

Publicité

Les langues disponibles
Table des Matières

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het
na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan
toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele
batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij
een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet
dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt
brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten
betreffend de verwijdering.
2. Technische specificaties
afmetingen
leds
nom. spanning
werkspanning
nominale stroom
knippersnelheid
materiaal
bedrading
lengte
IP-waarde
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is
niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik
van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste
versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in
deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle
wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze
handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te
bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
V. 01 – 01/09/2015
HAA40xN/HAA100xN
HAA40xN
Ø 77 mm x 45.7 mm
120 +/- 15 mA
zwart (-) / rood (+)
4
HAA100xN
Ø 100 mm x 75 mm
15 witte leds
12 VDC
6 ~ 15 VDC
100 +/- 10 mA
80-100 / min.
ABS/acryl
AWG24
40 cm
IP20
©Velleman nv

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Haa100 n sérieHaa100an

Table des Matières